در حال بارگذاری
 • 8
  دنبال کننده
 • 0
  دنبال شونده
 • 8.2هزار
  بازدید

سعید گل محمدی

نمایش اطلاعات کانال بستن اطلاعات کانال

 • 8
  دنبال کننده
 • 0
  دنبال شونده
 • 8.2هزار
  بازدید

همه ویدیو ها

 • از سری پادکست های تحول درون

  178 بازدید

  پادکست صوتی، با صدای سعید گل محمدی، ارائه ای از آکادمی بین المللی نگرش مثبت، www.nimkiloo.com

 • مردم چه می گویند؟

  68 بازدید

  پادکست صوتی، با صدای سعید گل محمدی، ارائه ای از آکادمی بین المللی نگرش مثبت، www.nimkiloo.com

 • به دکان کسی بنشین که در دکان شکر دارد

  176 بازدید

  پادکست صوتی، با صدای سعید گل محمدی، ارائه ای از آکادمی بین المللی نگرش مثبت، www.nimkiloo.com

 • تغییر و تحول در بازاریابی چندسطحی

  207 بازدید

  پادکست صوتی، با صدای سعید گل محمدی، ارائه ای از آکادمی بین المللی نگرش مثبت، www.nimkiloo.com

 • دلی بزرگ داشته باش

  197 بازدید

  پادکست صوتی، با صدای سعید گل محمدی، ارائه ای از آکادمی بین المللی نگرش مثبت، www.nimkiloo.com

 • روابط میان فردی

  247 بازدید

  پادکست صوتی، با صدای سعید گل محمدی، ارائه ای از آکادمی بین المللی نگرش مثبت، www.nimkiloo.com

 • کار آن دارد که حق را شد مرید

  122 بازدید

  پادکست صوتی، با صدای سعید گل محمدی، ارائه ای از آکادمی بین المللی نگرش مثبت، www.nimkiloo.com

 • راز

  242 بازدید

  پادکست صوتی، با صدای سعید گل محمدی، ارائه ای از آکادمی بین المللی نگرش مثبت، www.nimkiloo.com

 • زن کامل

  285 بازدید

  پادکست صوتی، با صدای سعید گل محمدی، ارائه ای از آکادمی بین المللی نگرش مثبت، www.nimkiloo.com

 • هدف

  265 بازدید

  پادکست صوتی هدف، با صدای سعید گل محمدی، ارائه ای از آکادمی بین المللی نگرش مثبت، www.nimkiloo.com

 • پادکست صوتی " شکرگزاری "

  227 بازدید

  با صدای سعید گل محمدی، ارائه ای از آکادمی بین المللی نگرش مثبت، www.nimkiloo.vom

 • پادکست صوتی آیا جواب خوبی بدی است؟

  127 بازدید

  با صدای سعید گل محمدی ارائه ای از آکادمی بین المللی نگرش مثبت www.nimkiloo.com

 • پادکست صوتی "من سعید گل محمدی نیستم "

  90 بازدید

  با صدای سعید گل محمدی، ارائه ای از آکادمی بین المللی نگرش مثبت، www.nimkiloo.com

 • بدبینی

  143 بازدید

  پادکست صوتی بدبینی، با صدای سعید گل محمدی، ارائه ای از آکادمی بین المللی نگرش مثبت، www.nimkiloo.com

 • دو کلمه حرف حساب

  107 بازدید

  پادکست صوتی، با صدای سعید گل محمدی، ارائه ای از آکادمی بین المللی نگرش مثبت، www.nimkiloo.com

 • کاربرد متد MBTI در بازاریابی چندسطحی

  94 بازدید

  پادکست تصویری با صدای سعید گل محمدی ارائه ای از آکادمی بین المللی نگرش مثبت www.nimkiloo.com

 • نیت

  105 بازدید

  پادکست صوتی با صدای سعید گل محمدی ارائه ای از آکادمی بین المللی نگرش مثبت www.nimkiloo.com

 • قضاوت کنیم یا نکنیم بالاخره؟

  152 بازدید

  پادکست صوتی با صدای سعید گل محمدی ارائه ای از آکادمی بین المللی نگرش مثبت www.nimkiloo.com

 • جرعه ای از شراب عشق بنوش

  54 بازدید

  پادکست صوتی با صدای سعید گل محمدی ارائه ای از آکادمی بین المللی نگرش مثبت www.nimkiloo.com

 • گوهر صداقت

  51 بازدید

  پادکست صوتی با صدای سعید گل محمدی ارائه ای از آکادمی بین المللی نگرش مثبت www.nimkiloo.com

 • اصالت رگ و ریشه

  149 بازدید

  پادکست صوتی با صدای سعید گل محمدی ارائه ای از آکادمی بین المللی نگرش مثبت www.nimkiloo.com

 • دنیا یالان دنیادی

  456 بازدید

  پادکست صوتی با صدای سعید گل محمدی ارائه ای از آکادمی بین المللی نگرش مثبت www.nimkiloo.com

 • دانش چیست؟خردمند کیست؟

  207 بازدید

  پادکست صوتی با صدای سعید گل محمدی ارائه ای از آکادمی بین المللی نگرش مثبت www.nimkiloo.com

 • حرفی از جنس دل

  143 بازدید

  پادکست صوتی با صدای سعید گل محمدی ارائه ای از کادمی بین المللی نگرش مثبت www.nimkiloo.com

 • دوغ ملانصرالدینی

  130 بازدید

  پادکست صوتی با صدای سعید گل محمدی ارائهه ای از آکادمی بین المللی نگرش مثبت www.nimkiloo.com

 • استاد خودشناسی

  540 بازدید

  پادکست صوتی با صدای سعید گل محمدی ارائه ای از آکاادمی بین المللی نگرش مثبت www.nimkiloo.com

 • تمثیل کوزه

  94 بازدید

  پادکست صوتی با صدای سعید گل محمدی ارائه ای از آکادمی بین المللی نگرش مثبت www.nimkiloo.com

 • تضاد

  76 بازدید

  پادکست صوتی با صدای سعید گل محمدی ارائه ای از آکادمی بین المللی نگرش مثبت www.nimkiloo.com

 • شناخت معنای ارزشمند ترین چیز زندگی انسان

  170 بازدید

  پادکست صوتی با صدای سعید گل محمدی ارائه ای از آکادمی بین المللی نگرش مثبت

 • من ز مکر نفس دیدم چیزها

  75 بازدید

  پادکست صوتی با صدای سعید گل محمدی ارایه ای از آکادمی بین المللی نگرش مثبت www.nimkiloo.com

 • ابله

  303 بازدید

  پادکست صوتی ابله با صدای سعید گل محمدی ارایه ای از آکادمی بین المللی نگرش مثبت www.nimkiloo.com

 • تغییرات شهامت می خواهد

  69 بازدید

  پادکست تغییرات شهامت می خواهد با صدای دکتر سعید گل محمدی www.nimkiloo.com