در حال بارگذاری
 • 0
  دنبال کننده
 • 1
  دنبال شونده
 • 10.1هزار
  بازدید

سفیر آزما

سفیر آزما نمایندگی و نماینده انحصاری و رسمی وار کننده و فروش مواد شیمیایی آزمایشگاهی و کیت آزمایشگاهی و محیط کشت سلولی میکروبی و محصولات سایت شرکت سیگما آلدریچ sigma aldrich و سایت شرکت مرک merck آلمان در ایران و تهران

نمایش اطلاعات کانال بستن اطلاعات کانال

سفیر آزما نمایندگی و نماینده انحصاری و رسمی وار کننده و فروش مواد شیمیایی آزمایشگاهی و کیت آزمایشگاهی و محیط کشت سلولی میکروبی و محصولات سایت شرکت سیگما آلدریچ sigma aldrich و سایت شرکت مرک merck آلمان در ایران و تهران

 • 0
  دنبال کننده
 • 1
  دنبال شونده
 • 10.1هزار
  بازدید

همه ویدیو ها

 • safirazma.com خرید فروش شرکت ای لب ساینسelabscience

  77 بازدید

  سفیر آزما وب سایت: safirazma.com تلفن دفتر مرکزی: 021-66836791 ایمیل: info@safirazma.com تلگرام 24 ساعته سفیر آزما: 09369908820 http://Telegram.me/safirazma شرکت وارد کننده , نمایندگی اصلی فروش , نمایندگی رسمی , نمایندگی فروش , نمایندگی انحصاری , نماینده فروش , نماینده رسمی , نماینده انحصاری , نماینده اصلی فروش , خرید

 • safirazma.com نمایندگی فروش شرکت ای لب ساینسelabscience

  26 بازدید

  سفیر آزما وب سایت: safirazma.com تلفن دفتر مرکزی: 021-66836791 ایمیل: info@safirazma.com تلگرام 24 ساعته سفیر آزما: 09369908820 http://Telegram.me/safirazma شرکت وارد کننده , نمایندگی اصلی فروش , نمایندگی رسمی , نمایندگی فروش , نمایندگی انحصاری , نماینده فروش , نماینده رسمی , نماینده انحصاری , نماینده اصلی فروش , خرید

 • safirazma.com فروش خرید پن بایوتک ایرانpan biotech iran

  36 بازدید

  سفیر آزما وب سایت: safirazma.com تلفن دفتر مرکزی: 021-66836791 ایمیل: info@safirazma.com تلگرام 24 ساعته سفیر آزما: 09369908820 http://Telegram.me/safirazma شرکت وارد کننده , نمایندگی اصلی فروش , نمایندگی رسمی , نمایندگی فروش , نمایندگی انحصاری , نماینده فروش , نماینده رسمی , نماینده انحصاری , نماینده اصلی فروش , خرید

 • safirazma.com نمایندگی فروش شرکت سانتاکروز santa cruz

  102 بازدید

  سفیر آزما وب سایت: safirazma.com تلفن دفتر مرکزی: 021-66836791 ایمیل: info@safirazma.com تلگرام 24 ساعته سفیر آزما: 09369908820 http://Telegram.me/safirazma شرکت وارد کننده , نمایندگی اصلی فروش , خرید , مواد شیمیایی , مواد آزمایشگاهی , کیت آزمایشگاهی , کیت تحقیقاتی , کیت الایزا, شرکت سیگما آلدریچ , sigma Aldrich

 • FISHER SCIENTIFIC INVITROGEN IN IRAN SAFIRAZMA.COM

  43 بازدید

  سفیر آزما وب سایت: safirazma.com تلفن دفتر مرکزی: 021-66836791 ایمیل: info@safirazma.com تلگرام 24 ساعته سفیر آزما: 09369908820 http://Telegram.me/safirazma شرکت وارد کننده , نمایندگی اصلی فروش , خرید , مواد شیمیایی , مواد آزمایشگاهی , کیت آزمایشگاهی , کیت تحقیقاتی , کیت الایزا, شرکت سیگما آلدریچ , sigma Aldrich

 • safirazma.com فروش مواد شیمیایی آزمایشگاهی VWR

  31 بازدید

  سفیر آزما وب سایت: safirazma.com تلفن دفتر مرکزی: 021-66836791 ایمیل: info@safirazma.com تلگرام 24 ساعته سفیر آزما: 09369908820 http://Telegram.me/safirazma شرکت وارد کننده , نمایندگی اصلی فروش , خرید , مواد شیمیایی , مواد آزمایشگاهی , کیت آزمایشگاهی , کیت تحقیقاتی , کیت الایزا, شرکت سیگما آلدریچ , sigma Aldrich

 • safirazma.com نمایندگی شرکت ای بایو ساینس ebioscience

  37 بازدید

  سفیر آزما وب سایت: safirazma.com تلفن دفتر مرکزی: 021-66836791 ایمیل: info@safirazma.com تلگرام 24 ساعته سفیر آزما: 09369908820 http://Telegram.me/safirazma شرکت وارد کننده , نمایندگی اصلی فروش , خرید , مواد شیمیایی , مواد آزمایشگاهی , کیت آزمایشگاهی , کیت تحقیقاتی , کیت الایزا, شرکت سیگما آلدریچ , sigma Aldrich

 • safirazma.com فروش خرید محصولات ترموفیشر thermofisher

  37 بازدید

  سفیر آزما وب سایت: safirazma.com تلفن دفتر مرکزی: 021-66836791 ایمیل: info@safirazma.com تلگرام 24 ساعته سفیر آزما: 09369908820 http://Telegram.me/safirazma شرکت وارد کننده , نمایندگی اصلی فروش , خرید , مواد شیمیایی , مواد آزمایشگاهی , کیت آزمایشگاهی , کیت تحقیقاتی , کیت الایزا, شرکت سیگما آلدریچ , sigma Aldrich

 • safirazma.com فروش خرید برند لوگوی جدید شرکت مرک merck

  66 بازدید

  سفیر آزما وب سایت: safirazma.com تلفن دفتر مرکزی: 021-66836791 ایمیل: info@safirazma.com تلگرام 24 ساعته سفیر آزما: 09369908820 http://Telegram.me/safirazma شرکت وارد کننده , نمایندگی اصلی فروش , خرید , مواد شیمیایی , مواد آزمایشگاهی , کیت آزمایشگاهی , کیت تحقیقاتی , کیت الایزا, شرکت سیگما آلدریچ , sigma Aldrich

 • safirazma.comوارد کننده نمایندگی فروش شرکت تی سی ای TCI

  202 بازدید

  سفیر آزما وب سایت: safirazma.com تلفن دفتر مرکزی: 021-66836791 ایمیل: info@safirazma.com تلگرام 24 ساعته سفیر آزما: 09369908820 http://Telegram.me/safirazma شرکت وارد کننده , نمایندگی اصلی فروش , خرید , مواد شیمیایی , مواد آزمایشگاهی , کیت آزمایشگاهی , کیت تحقیقاتی , کیت الایزا, شرکت سیگما آلدریچ , sigma Aldrich

 • safirazma.com فروش وارد کننده شرکت سروا serva

  180 بازدید

  سفیر آزما وب سایت: safirazma.com تلفن دفتر مرکزی: 021-66836791 ایمیل: info@safirazma.com تلگرام 24 ساعته سفیر آزما: 09369908820 http://Telegram.me/safirazma شرکت وارد کننده , نمایندگی اصلی فروش , خرید , مواد شیمیایی , مواد آزمایشگاهی , کیت آزمایشگاهی , کیت تحقیقاتی , کیت الایزا, شرکت سیگما آلدریچ , sigma Aldrich

 • safirazma.com فروش محصولات شرکت شارلو scharlau

  155 بازدید

  سفیر آزما وب سایت: safirazma.com تلفن دفتر مرکزی: 021-66836791 ایمیل: info@safirazma.com تلگرام 24 ساعته سفیر آزما: 09369908820 http://Telegram.me/safirazma شرکت وارد کننده , نمایندگی اصلی فروش , خرید , مواد شیمیایی , مواد آزمایشگاهی , کیت آزمایشگاهی , کیت تحقیقاتی , کیت الایزا, شرکت سیگما آلدریچ , sigma Aldrich

 • safirazma.com خرید فروش اینترنتی مواد شیمیایی مرک merck

  21 بازدید

  سفیر آزما وب سایت: safirazma.com تلفن دفتر مرکزی: 021-66836791 ایمیل: info@safirazma.com تلگرام 24 ساعته سفیر آزما: 09369908820 http://Telegram.me/safirazma شرکت وارد کننده , نمایندگی اصلی فروش , خرید , مواد شیمیایی , مواد آزمایشگاهی , کیت آزمایشگاهی , کیت تحقیقاتی , کیت الایزا, شرکت سیگما آلدریچ , sigma Aldrich

 • safirazma.com نمایندگی فروش شرکت ار اند دی rnd systems

  130 بازدید

  سفیر آزما وب سایت: safirazma.com تلفن دفتر مرکزی: 021-66836791 ایمیل: info@safirazma.com تلگرام 24 ساعته سفیر آزما: 09369908820 http://Telegram.me/safirazma شرکت وارد کننده , نمایندگی اصلی فروش , خرید , مواد شیمیایی , مواد آزمایشگاهی , کیت آزمایشگاهی , کیت تحقیقاتی , کیت الایزا, شرکت سیگما آلدریچ , sigma Aldrich

 • safirazma.com خرید وارد کننده محصولات پرومگا promega

  46 بازدید

  سفیر آزما وب سایت: safirazma.com تلفن دفتر مرکزی: 021-66836791 ایمیل: info@safirazma.com تلگرام 24 ساعته سفیر آزما: 09369908820 http://Telegram.me/safirazma شرکت وارد کننده , نمایندگی اصلی فروش , خرید , مواد شیمیایی , مواد آزمایشگاهی , کیت آزمایشگاهی , کیت تحقیقاتی , کیت الایزا, شرکت سیگما آلدریچ , sigma Aldrich

 • safirazma.com فروش خرید وارد کننده آنتی بادی antibody

  21 بازدید

  سفیر آزما وب سایت: safirazma.com تلفن دفتر مرکزی: 021-66836791 ایمیل: info@safirazma.com تلگرام 24 ساعته سفیر آزما: 09369908820 http://Telegram.me/safirazma شرکت وارد کننده , نمایندگی اصلی فروش , خرید , مواد شیمیایی , مواد آزمایشگاهی , کیت آزمایشگاهی , کیت تحقیقاتی , کیت الایزا, شرکت سیگما آلدریچ , sigma Aldrich

 • safirazma.com وارد کننده نمایندگی ترموفیشر thermofisher

  67 بازدید

  سفیر آزما وب سایت: safirazma.com تلفن دفتر مرکزی: 021-66836791 ایمیل: info@safirazma.com تلگرام 24 ساعته سفیر آزما: 09369908820 http://Telegram.me/safirazma شرکت وارد کننده , نمایندگی اصلی فروش , خرید , مواد شیمیایی , مواد آزمایشگاهی , کیت آزمایشگاهی , کیت تحقیقاتی , کیت الایزا, شرکت سیگما آلدریچ , sigma Aldrich

 • safirazma.com فروش مواد شیمیایی آزمایشگاهی panreac

  118 بازدید

  سفیر آزما وب سایت: safirazma.com تلفن دفتر مرکزی: 021-66836791 ایمیل: info@safirazma.com تلگرام 24 ساعته سفیر آزما: 09369908820 http://Telegram.me/safirazma شرکت وارد کننده , نمایندگی اصلی فروش , خرید , مواد شیمیایی , مواد آزمایشگاهی , کیت آزمایشگاهی , کیت تحقیقاتی , کیت الایزا, شرکت سیگما آلدریچ , sigma Aldrich

 • safirazma.com فروش محصولات شرکت پارنراک panreac

  19 بازدید

  سفیر آزما وب سایت: safirazma.com تلفن دفتر مرکزی: 021-66836791 ایمیل: info@safirazma.com تلگرام 24 ساعته سفیر آزما: 09369908820 http://Telegram.me/safirazma شرکت وارد کننده , نمایندگی اصلی فروش , خرید , مواد شیمیایی , مواد آزمایشگاهی , کیت آزمایشگاهی , کیت تحقیقاتی , کیت الایزا, شرکت سیگما آلدریچ , sigma Aldrich

 • 0:7

  safirazma.com فروش مواد آزمایشگاهی مرک اصل merck

  30 بازدید

  سفیر آزما وب سایت: safirazma.com تلفن دفتر مرکزی: 021-66836791 ایمیل: info@safirazma.com تلگرام 24 ساعته سفیر آزما: 09369908820 http://Telegram.me/safirazma شرکت وارد کننده , نمایندگی اصلی فروش , خرید , مواد شیمیایی , مواد آزمایشگاهی , کیت آزمایشگاهی , کیت تحقیقاتی , کیت الایزا, شرکت سیگما آلدریچ , sigma Aldrich

 • safirazma.comفروش خرید اینترنتی مواد آزمایشگاهی merck

  24 بازدید

  سفیر آزما وب سایت: safirazma.com تلفن دفتر مرکزی: 021-66836791 ایمیل: info@safirazma.com تلگرام 24 ساعته سفیر آزما: 09369908820 http://Telegram.me/safirazma شرکت وارد کننده , نمایندگی اصلی فروش , خرید , مواد شیمیایی , مواد آزمایشگاهی , کیت آزمایشگاهی , کیت تحقیقاتی , کیت الایزا, شرکت سیگما آلدریچ , sigma Aldrich

 • safirazma.com تغییرات لوگوی شرکت مرک merck آلمان

  53 بازدید

  سفیر آزما وب سایت: safirazma.com تلفن دفتر مرکزی: 021-66836791 ایمیل: info@safirazma.com تلگرام 24 ساعته سفیر آزما: 09369908820 http://Telegram.me/safirazma شرکت وارد کننده , نمایندگی اصلی فروش , خرید , مواد شیمیایی , مواد آزمایشگاهی , کیت آزمایشگاهی , کیت تحقیقاتی , کیت الایزا, شرکت سیگما آلدریچ , sigma Aldrich

 • safirazma.com محصولات مرک merck لوگو و برند جدید

  16 بازدید

  سفیر آزما وب سایت: safirazma.com تلفن دفتر مرکزی: 021-66836791 ایمیل: info@safirazma.com تلگرام 24 ساعته سفیر آزما: 09369908820 http://Telegram.me/safirazma شرکت وارد کننده , نمایندگی اصلی فروش , خرید , مواد شیمیایی , مواد آزمایشگاهی , کیت آزمایشگاهی , کیت تحقیقاتی , کیت الایزا, شرکت سیگما آلدریچ , sigma Aldrich

 • safirazma.com فروش خرید وارد کننده محصولات مرک merck

  187 بازدید

  سفیر آزما وب سایت: safirazma.com تلفن دفتر مرکزی: 021-66836791 ایمیل: info@safirazma.com تلگرام 24 ساعته سفیر آزما: 09369908820 http://Telegram.me/safirazma شرکت وارد کننده , نمایندگی اصلی فروش , خرید , مواد شیمیایی , مواد آزمایشگاهی , کیت آزمایشگاهی , کیت تحقیقاتی , کیت الایزا, شرکت سیگما آلدریچ , sigma Aldrich

 • safirazma.com سفیر آزما نماینده نمایندگی شرکت مرکmerck

  26 بازدید

  سفیر آزما وب سایت: safirazma.com تلفن دفتر مرکزی: 021-66836791 ایمیل: info@safirazma.com تلگرام 24 ساعته سفیر آزما: 09369908820 http://Telegram.me/safirazma شرکت وارد کننده , نمایندگی اصلی فروش , خرید , مواد شیمیایی , مواد آزمایشگاهی , کیت آزمایشگاهی , کیت تحقیقاتی , کیت الایزا, شرکت سیگما آلدریچ , sigma Aldrich

 • safirazma.com نمایندگی شرکت بایولجند biolegend

  83 بازدید

  سفیر آزما وب سایت: safirazma.com تلفن دفتر مرکزی: 021-66836791 ایمیل: info@safirazma.com تلگرام 24 ساعته سفیر آزما: 09369908820 http://Telegram.me/safirazma شرکت وارد کننده , نمایندگی اصلی فروش , خرید , مواد شیمیایی , مواد آزمایشگاهی , کیت آزمایشگاهی , کیت تحقیقاتی , کیت الایزا, شرکت سیگما آلدریچ , sigma Aldrich

 • safirazma.com فروش خرید محصولات شرکت مرک merck

  12 بازدید

  سفیر آزما وب سایت: safirazma.com تلفن دفتر مرکزی: 021-66836791 ایمیل: info@safirazma.com تلگرام 24 ساعته سفیر آزما: 09369908820 http://Telegram.me/safirazma شرکت وارد کننده , نمایندگی اصلی فروش , خرید , مواد شیمیایی , مواد آزمایشگاهی , کیت آزمایشگاهی , کیت تحقیقاتی , کیت الایزا, شرکت سیگما آلدریچ , sigma Aldrich

 • fermentas life technology gibco in iran safirazma.com

  219 بازدید

  سفیر آزما وب سایت: safirazma.com تلفن دفتر مرکزی: 021-66836791 ایمیل: info@safirazma.com تلگرام 24 ساعته سفیر آزما: 09369908820 http://Telegram.me/safirazma شرکت وارد کننده , نمایندگی اصلی فروش , خرید , مواد شیمیایی , مواد آزمایشگاهی , کیت آزمایشگاهی , کیت تحقیقاتی , کیت الایزا, شرکت سیگما آلدریچ , sigma Aldrich

 • safirazma.com خرید اینترنتی مواد آزمایشگاهی مرک merck

  13 بازدید

  سفیر آزما وب سایت: safirazma.com تلفن دفتر مرکزی: 021-66836791 ایمیل: info@safirazma.com تلگرام 24 ساعته سفیر آزما: 09369908820 http://Telegram.me/safirazma شرکت وارد کننده , نمایندگی اصلی فروش , خرید , مواد شیمیایی , مواد آزمایشگاهی , کیت آزمایشگاهی , کیت تحقیقاتی , کیت الایزا, شرکت سیگما آلدریچ , sigma Aldrich

 • safirazma.com وارد کننده محصولات شرکت بایولجندbiolegend

  202 بازدید

  سفیر آزما وب سایت: safirazma.com تلفن دفتر مرکزی: 021-66836791 ایمیل: info@safirazma.com تلگرام 24 ساعته سفیر آزما: 09369908820 http://Telegram.me/safirazma شرکت وارد کننده , نمایندگی اصلی فروش , خرید , مواد شیمیایی , مواد آزمایشگاهی , کیت آزمایشگاهی , کیت تحقیقاتی , کیت الایزا, شرکت سیگما آلدریچ , sigma Aldrich

 • safirazma.comخرید مواد آزمایشگاهی مرکMERCK با سفیر آزما

  188 بازدید

  سفیر آزما وب سایت: safirazma.com تلفن دفتر مرکزی: 021-66836791 ایمیل: info@safirazma.com تلگرام 24 ساعته سفیر آزما: 09369908820 http://Telegram.me/safirazma شرکت وارد کننده , نمایندگی اصلی فروش , خرید , مواد شیمیایی , مواد آزمایشگاهی , کیت آزمایشگاهی , کیت تحقیقاتی , کیت الایزا, شرکت سیگما آلدریچ , sigma Aldrich

 • safirazma.com خرید مواد شیمیایی مرک MERCK با سفیر آزما

  130 بازدید

  سفیر آزما وب سایت: safirazma.com تلفن دفتر مرکزی: 021-66836791 ایمیل: info@safirazma.com تلگرام 24 ساعته سفیر آزما: 09369908820 http://Telegram.me/safirazma شرکت وارد کننده , نمایندگی اصلی فروش , خرید , مواد شیمیایی , مواد آزمایشگاهی , کیت آزمایشگاهی , کیت تحقیقاتی , کیت الایزا, شرکت سیگما آلدریچ , sigma Aldrich