در حال بارگذاری
 • 16
  دنبال کننده
 • 0
  دنبال شونده
 • 56هزار
  بازدید

حجت الاسلام سید محسن زارع فاطمی

نمایش اطلاعات کانال بستن اطلاعات کانال

 • 16
  دنبال کننده
 • 0
  دنبال شونده
 • 56هزار
  بازدید

همه ویدیو ها

 • حجت الاسلام سید محسن زارع فاطمی - فاطمیه اول 1396

  594 بازدید

  حجت الاسلام سید محسن زارع فاطمی - هیئت فاطمیه کاشان - فاطمیه اول 1396

 • سیدمحسن زارع فاطمی-داستانهایی از امام حسین علیه السلام2

  426 بازدید

  حجت الاسلام سید محسن زارع فاطمی - داستانهایی از امام حسین علیه السلام 2 http://seyyedmohsenzarefatemi.com پایگاه اطلاع رسانی حجت الاسلام سید محسن زارع فاطمی http://kelidenokari.blogfa.com مجموعه مداحی حجت الاسلام سید محسن زارع فاطمی ---------------- WhatsApp : 09171027440 - instagram: seyed.mohsen.zarefatemi110 - telegram : seyed_mohsen_zarefatemi110

 • سیدمحسن زارع فاطمی-داستانهایی از امام حسین علیه السلام1

  304 بازدید

  حجت الاسلام سید محسن زارع فاطمی - داستانهایی از امام حسین علیه السلام 1 http://seyyedmohsenzarefatemi.com پایگاه اطلاع رسانی حجت الاسلام سید محسن زارع فاطمی http://kelidenokari.blogfa.com مجموعه مداحی حجت الاسلام سید محسن زارع فاطمی ---------------- WhatsApp : 09171027440 - instagram: seyed.mohsen.zarefatemi110 - telegram : seyed_mohsen_zarefatemi110

 • حجت الاسلام سید محسن زارع فاطمی - روز عرفه

  332 بازدید

  حجت الاسلام سید محسن زارع فاطمی - روایتی دلنشین و سوزناک از روز عرفه http://seyyedmohsenzarefatemi.com پایگاه اطلاع رسانی حجت الاسلام سید محسن زارع فاطمی http://kelidenokari.blogfa.com مجموعه مداحی حجت الاسلام سید محسن زارع فاطمی ---------------- WhatsApp : 09171027440 - instagram: seyed.mohsen.zarefatemi110 - telegram : seyed_mohsen_zarefatemi110

 • حجت الاسلام سید محسن زارع فاطمی - مناجات زیبا و دلنشین

  206 بازدید

  حجت الاسلام سید محسن زارع فاطمی -------------- مناجات زیبا و دلنشین http://seyyedmohsenzarefatemi.com پایگاه اطلاع رسانی حجت الاسلام سید محسن زارع فاطمی http://kelidenokari.blogfa.com مجموعه مداحی حجت الاسلام سید محسن زارع فاطمی ---------------- WhatsApp : 09171027440 - instagram: seyed.mohsen.zarefatemi110 - telegram : seyed_mohsen_zarefatemi110

 • سید محسن زارع فاطمی - مریضای بینوارو برسونید به حرم

  452 بازدید

  حجت الاسلام سید محسن زارع فاطمی - مناجات مریضای بینوارو برسونید به حرم http://seyyedmohsenzarefatemi.com پایگاه اطلاع رسانی حجت الاسلام سید محسن زارع فاطمی http://kelidenokari.blogfa.com مجموعه مداحی حجت الاسلام سید محسن زارع فاطمی ---------------- WhatsApp : 09171027440 - instagram: seyed.mohsen.zarefatemi110 - telegram : seyed_mohsen_zarefatemi110

 • حجت الاسلام سید محسن زارع فاطمی - شهادت امام صادق ( ع )

  331 بازدید

  حجت الاسلام سید محسن زارع فاطمی - شهادت امام صادق علیه السلام - هیئت فاطمیه کاشان http://seyyedmohsenzarefatemi.com پایگاه اطلاع رسانی حجت الاسلام سید محسن زارع فاطمی http://kelidenokari.blogfa.com مجموعه مداحی حجت الاسلام سید محسن زارع فاطمی ---------------- WhatsApp : 09171027440 - instagram: seyed.mohsen.zarefatemi110 - telegram : seyed_mohsen_zarefatemi110

 • حجت الاسلام سید محسن زارع فاطمی - نوحه منم باید برم آره

  2,820 بازدید

  حجت الاسلام سید محسن زارع فاطمی - کلیپ نوحه منم باید برم آره سرم باید بره http://seyyedmohsenzarefatemi.com پایگاه اطلاع رسانی حجت الاسلام سید محسن زارع فاطمی http://kelidenokari.blogfa.com مجموعه مداحی حجت الاسلام سید محسن زارع فاطمی ---------------- WhatsApp : 09171027440 - instagram: seyed.mohsen.zarefatemi110 - telegram : seyed_mohsen_zarefatemi110

 • سیدمحسن زارع فاطمی-داستان همسایه امام حسین علیه السلام

  571 بازدید

  حجت الاسلام سید محسن زارع فاطمی - داستان همسایه امام حسین علیه السلام http://seyyedmohsenzarefatemi.com پایگاه اطلاع رسانی حجت الاسلام سید محسن زارع فاطمی http://kelidenokari.blogfa.com مجموعه مداحی حجت الاسلام سید محسن زارع فاطمی ---------------- WhatsApp : 09171027440 - instagram: seyed.mohsen.zarefatemi110 - telegram : seyed_mohsen_zarefatemi110

 • سید محسن زارع فاطمی - قطره ای از کرامات علی علیه السلام

  377 بازدید

  حجت الاسلام سید محسن زارع فاطمی - قطره ای از کرامات امیرالمومنین علی علیه السلام http://seyyedmohsenzarefatemi.com پایگاه اطلاع رسانی حجت الاسلام سید محسن زارع فاطمی http://kelidenokari.blogfa.com مجموعه مداحی حجت الاسلام سید محسن زارع فاطمی ---------------- WhatsApp : 09171027440 - instagram: seyed.mohsen.zarefatemi110 - telegram : seyed_mohsen_zarefatemi110

 • سید محسن زارع فاطمی-فضایل امیرالمومنین علی علیه السلام

  338 بازدید

  حجت الاسلام سید محسن زارع فاطمی - فضایل امیرالمومنین علی علیه السلام http://seyyedmohsenzarefatemi.com پایگاه اطلاع رسانی حجت الاسلام سید محسن زارع فاطمی http://kelidenokari.blogfa.com مجموعه مداحی حجت الاسلام سید محسن زارع فاطمی ---------------- WhatsApp : 09171027440 - instagram: seyed.mohsen.zarefatemi110 - telegram : seyed_mohsen_zarefatemi110

 • حجت الاسلام سید محسن زارع فاطمی-احترام به پدر و مادر 3

  570 بازدید

  حجت الاسلام سید محسن زارع فاطمی - چند داستان در مورد پدر و مادر ------ http://seyyedmohsenzarefatemi.com پایگاه اطلاع رسانی حجت الاسلام سید محسن زارع فاطمی http://kelidenokari.blogfa.com مجموعه مداحی حجت الاسلام سید محسن زارع فاطمی ---------------- WhatsApp : 09171027440 - instagram: seyed.mohsen.zarefatemi110 - telegram : seyed_mohsen_zarefatemi110

 • حجت الاسلام سید محسن زارع فاطمی-احترام به پدر و مادر 2

  682 بازدید

  .حجت الاسلام سید محسن زارع فاطمی - آیات و روایاتی در مورد احترام به پدر و مادر http://seyyedmohsenzarefatemi.com پایگاه اطلاع رسانی حجت الاسلام سید محسن زارع فاطمی http://kelidenokari.blogfa.com مجموعه مداحی حجت الاسلام سید محسن زارع فاطمی ---------------- WhatsApp : 09171027440 - instagram: seyed.mohsen.zarefatemi110 - telegram : seyed_mohsen_zarefatemi110

 • حجت الاسلام سید محسن زارع فاطمی-احترام به پدر و مادر 1

  390 بازدید

  حجت الاسلام سید محسن زارع فاطمی - داستان گذشت مادرانه در حرم امام رضا علیه السلام http://seyyedmohsenzarefatemi.com پایگاه اطلاع رسانی حجت الاسلام سید محسن زارع فاطمی http://kelidenokari.blogfa.com مجموعه مداحی حجت الاسلام سید محسن زارع فاطمی ---------------- WhatsApp : 09171027440 - instagram: seyed.mohsen.zarefatemi110 - telegram : seyed_mohsen_zarefatemi110

 • حجت الاسلام سید محسن زارع فاطمی - دوستی های کاذب 6

  126 بازدید

  حجت الاسلام سید محسن زارع فاطمی - ششمین جلسه از سخنرانی دوستی های کاذب 6 ( پرسش و پاسخ ) http://seyyedmohsenzarefatemi.com پایگاه اطلاع رسانی حجت الاسلام سید محسن زارع فاطمی http://kelidenokari.blogfa.com مجموعه مداحی حجت الاسلام سید محسن زارع فاطمی ---------------- WhatsApp : 09171027440 - instagram: seyed.mohsen.zarefatemi110 - telegram : seyed_mohsen_zarefatemi110

 • حجت الاسلام سید محسن زارع فاطمی - دوستی های کاذب 5

  32 بازدید

  حجت الاسلام سید محسن زارع فاطمی - پنجمین جلسه از سخنرانی دوستی های کاذب 5 http://seyyedmohsenzarefatemi.com پایگاه اطلاع رسانی حجت الاسلام سید محسن زارع فاطمی http://kelidenokari.blogfa.com مجموعه مداحی حجت الاسلام سید محسن زارع فاطمی ---------------- WhatsApp : 09171027440 - instagram: seyed.mohsen.zarefatemi110 - telegram : seyed_mohsen_zarefatemi110

 • حجت الاسلام سید محسن زارع فاطمی - دوستی های کاذب 4

  91 بازدید

  حجت الاسلام سید محسن زارع فاطمی - چهارمین جلسه از سخنرانی دوستی های کاذب 4 http://seyyedmohsenzarefatemi.com پایگاه اطلاع رسانی حجت الاسلام سید محسن زارع فاطمی http://kelidenokari.blogfa.com مجموعه مداحی حجت الاسلام سید محسن زارع فاطمی ---------------- WhatsApp : 09171027440 - instagram: seyed.mohsen.zarefatemi110 - telegram : seyed_mohsen_zarefatemi110

 • حجت الاسلام سید محسن زارع فاطمی - دوستی های کاذب 3

  31 بازدید

  حجت الاسلام سید محسن زارع فاطمی - سومین جلسه از سخنرانی دوستی های کاذب 3 http://seyyedmohsenzarefatemi.com پایگاه اطلاع رسانی حجت الاسلام سید محسن زارع فاطمی http://kelidenokari.blogfa.com مجموعه مداحی حجت الاسلام سید محسن زارع فاطمی ---------------- WhatsApp : 09171027440 - instagram: seyed.mohsen.zarefatemi110 - telegram : seyed_mohsen_zarefatemi110

 • حجت الاسلام سید محسن زارع فاطمی - دوستی های کاذب 2

  67 بازدید

  حجت الاسلام سید محسن زارع فاطمی - دومین جلسه از سخنرانی دوستی های کاذب 2 http://seyyedmohsenzarefatemi.com پایگاه اطلاع رسانی حجت الاسلام سید محسن زارع فاطمی http://kelidenokari.blogfa.com مجموعه مداحی حجت الاسلام سید محسن زارع فاطمی ---------------- WhatsApp : 09171027440 - instagram: seyed.mohsen.zarefatemi110 - telegram : seyed_mohsen_zarefatemi110

 • حجت الاسلام سید محسن زارع فاطمی - دوستی های کاذب 1

  83 بازدید

  حجت الاسلام سید محسن زارع فاطمی - اولین جلسه از سخنرانی دوستی های کاذب 1 http://seyyedmohsenzarefatemi.com پایگاه اطلاع رسانی حجت الاسلام سید محسن زارع فاطمی http://kelidenokari.blogfa.com مجموعه مداحی حجت الاسلام سید محسن زارع فاطمی ---------------- WhatsApp : 09171027440 - instagram: seyed.mohsen.zarefatemi110 - telegram : seyed_mohsen_zarefatemi110

 • حجت الاسلام سید محسن زارع فاطمی-اثبات وجود حضرت رقیه(س)

  1,120 بازدید

  حجت الاسلام سید محسن زارع فاطمی - اثبات وجود حضرت رقیه سلام الله علیها http://seyyedmohsenzarefatemi.com پایگاه اطلاع رسانی حجت الاسلام سید محسن زارع فاطمی http://kelidenokari.blogfa.com مجموعه مداحی حجت الاسلام سید محسن زارع فاطمی ---------------- WhatsApp : 09171027440 - instagram: seyed.mohsen.zarefatemi110 - telegram : seyed_mohsen_zarefatemi110

 • حجت الاسلام سید محسن زارع فاطمی - معرفت امام زمان ( ع )

  730 بازدید

  حجت الاسلام سید محسن زارع فاطمی - معرفت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف http://seyyedmohsenzarefatemi.com پایگاه اطلاع رسانی حجت الاسلام سید محسن زارع فاطمی http://kelidenokari.blogfa.com مجموعه مداحی حجت الاسلام سید محسن زارع فاطمی ---------------- WhatsApp : 09171027440 - instagram: seyed.mohsen.zarefatemi110 - telegram : seyed_mohsen_zarefatemi110

 • حجت الاسلام سید محسن زارع فاطمی - آرامش جهان بعد عاشورا

  332 بازدید

  حجت الاسلام سید محسن زارع فاطمی - دلیل آرامش جهان بعد از شهادت امام حسین علیه السلام http://seyyedmohsenzarefatemi.com پایگاه اطلاع رسانی حجت الاسلام سید محسن زارع فاطمی http://kelidenokari.blogfa.com مجموعه مداحی حجت الاسلام سید محسن زارع فاطمی ---------------- WhatsApp : 09171027440 - instagram: seyed.mohsen.zarefatemi110 - telegram : seyed_mohsen_zarefatemi110

 • سید محسن زارع فاطمی-داستانهایی از حضرت علی اصغر(ع)

  1,375 بازدید

  حجت الاسلام سید محسن زارع فاطمی - داستانهایی از حضرت علی اصغر علیه السلام -- هیئت عاشقان علمدار اصفهان http://seyyedmohsenzarefatemi.com پایگاه اطلاع رسانی حجت الاسلام سید محسن زارع فاطمی http://kelidenokari.blogfa.com مجموعه مداحی حجت الاسلام سید محسن زارع فاطمی ---------------- WhatsApp : 09171027440 - instagram: seyed.mohsen.zarefatemi110 - telegram : seyed_mohsen_zarefatemi110

 • حجت الاسلام سید محسن زارع فاطمی - داستان خرابه

  1,037 بازدید

  حجت الاسلام سید محسن زارع فاطمی - داستان خرابه و زن یزید ملعون -- هیئت عاشقان علمدار اصفهان http://seyyedmohsenzarefatemi.com پایگاه اطلاع رسانی حجت الاسلام سید محسن زارع فاطمی http://kelidenokari.blogfa.com مجموعه مداحی حجت الاسلام سید محسن زارع فاطمی ---------------- WhatsApp : 09171027440 - instagram: seyed.mohsen.zarefatemi110 - telegram : seyed_mohsen_zarefatemi110

 • سید محسن زارع فاطمی - داستان پیراهن امام حسین (ع)

  1,933 بازدید

  حجت الاسلام سید محسن زارع فاطمی - داستان پیراهن امام حسین علیه السلام http://seyyedmohsenzarefatemi.com پایگاه اطلاع رسانی حجت الاسلام سید محسن زارع فاطمی http://kelidenokari.blogfa.com مجموعه مداحی حجت الاسلام سید محسن زارع فاطمی ---------------- WhatsApp : 09171027440 - instagram: seyed.mohsen.zarefatemi110 - telegram : seyed_mohsen_zarefatemi110

 • سید محسن زارع فاطمی -نوشتن گناه - تربت و کفن کربلا

  762 بازدید

  حجت حجت الاسلام سید محسن زارع فاطمی - نوشتن گناه - تربت و کفن کربلا http://seyyedmohsenzarefatemi.com پایگاه اطلاع رسانی حجت الاسلام سید محسن زارع فاطمی http://kelidenokari.blogfa.com مجموعه مداحی حجت الاسلام سید محسن زارع فاطمی ---------------- WhatsApp : 09171027440 - instagram: seyed.mohsen.zarefatemi110 - telegram : seyed_mohsen_zarefatemi110

 • سید محسن زارع فاطمی - مناجات با امیرالمؤمنین (ع)-اربعین

  410 بازدید

  حجت الاسلام سید محسن زارع فاطمی - مناجات با امیرالمؤمنین علیه السلام - اربعین http://seyyedmohsenzarefatemi.com پایگاه اطلاع رسانی حجت الاسلام سید محسن زارع فاطمی http://kelidenokari.blogfa.com مجموعه مداحی حجت الاسلام سید محسن زارع فاطمی ---------------- WhatsApp : 09171027440 - instagram: seyed.mohsen.zarefatemi110 - telegram : seyed_mohsen_zarefatemi110

 • سید محسن زارع فاطمی - عاشق خدا و اهل بیت (ع) بودن

  538 بازدید

  حجت الاسلام سید محسن زارع فاطمی - عاشق خدا و اهل بیت علیهم السلام بودن ( صوتی ) http://seyyedmohsenzarefatemi.com پایگاه اطلاع رسانی حجت الاسلام سید محسن زارع فاطمی http://kelidenokari.blogfa.com مجموعه مداحی حجت الاسلام سید محسن زارع فاطمی ---------------- WhatsApp : 09171027440 - instagram: seyed.mohsen.zarefatemi110 - telegram : seyed_mohsen_zarefatemi110

 • حجت الاسلام سید محسن زارع فاطمی-کربلائی علی فانی (صوتی)

  675 بازدید

  تارنمای صوتی حجت الاسلام سید محسن زارع و بردار کربلائی علی فانی ----------- http://seyyedmohsenzarefatemi.com پایگاه اطلاع رسانی حجت الاسلام سید محسن زارع فاطمی http://kelidenokari.blogfa.com مجموعه مداحی حجت الاسلام سید محسن زارع فاطمی ---------------- WhatsApp : 09171027440 - instagram: seyed.mohsen.zarefatemi110 - telegram : seyed_mohsen_zarefatemi110

 • سید محسن زارع فاطمی- کلید نوکری 7 ( بسیار جالب )

  355 بازدید

  حجت الاسلام سید محسن زارع فاطمی - کلید نوکری 7 ( روضه و جلسه امام حسین علیه السلام باعث دفع آفات روح و جسم ) http://seyyedmohsenzarefatemi.com پایگاه اطلاع رسانی حجت الاسلام سید محسن زارع فاطمی http://kelidenokari.blogfa.com مجموعه مداحی حجت الاسلام سید محسن زارع فاطمی ---------------- WhatsApp : 09171027440 - instagram: seyed.mohsen.zarefatemi110 - telegram : seyed_mohsen_zarefatemi110

 • سید محسن زارع فاطمی -داستان ضامن آهو -ویرایش جدید

  1,636 بازدید

  حجت الاسلام سید محسن زارع فاطمی-داستان ضامن آهو امام رضا علیه السلام http://seyyedmohsenzarefatemi.com پایگاه اطلاع رسانی حجت الاسلام سید محسن زارع فاطمی http://kelidenokari.blogfa.com مجموعه مداحی حجت الاسلام سید محسن زارع فاطمی ---------------- WhatsApp : 09171027440 - instagram: seyed.mohsen.zarefatemi110 - telegram : seyed_mohsen_zarefatemi110