بازی لیزرتگ در فضای باز - جایگزین مناسب پینت بال

8.1 هزار بازدید ۴ سال پیش

بازی لیزرتگ یک جایگزین مناسب برای پینت بال می باشد که به سرعت به علاقه منداد آن اضافه می شود. در صورت داشتن تفنگ های لیزرتگ ساهاتویز شما هم می توانید با ایجاد موانع و سنگرهای ساده یک بازی بسیار پرهیجان گروهی را با حداقل امکانات و هزینه اجرا نمایید. برای اطلاعت بیشتر به وبسایت مراجعه نمایید. http://www.sahatoy.com/اطلاعات-بیشتر-لیزرتگ/