21 دنبال‌ کننده
5.6 هزار بازدید ویدیو

آموزش طراحی سایت پلان از پایه

1 هزار بازدید 1 سال پیش

آموزش طراحی سایت پلان از پایه تا

آخرین ویدیوها

دیگر ویدیوها

64 بازدید 9 ماه پیش

25 بازدید 10 ماه پیش

15 بازدید 10 ماه پیش

طراحی سبک داخلی باوهاس

42 بازدید 11 ماه پیش

طراحی سبک داخلی باوهاس

67 بازدید 11 ماه پیش

طراحی سبک داخلی باوهاس

53 بازدید 11 ماه پیش

آموزش دیاگرام

103 بازدید 11 ماه پیش

آموزش طراحی دیاگرام

145 بازدید 11 ماه پیش

19 بازدید 1 سال پیش

اموزش راندو

109 بازدید 1 سال پیش

اموزش راندو واسکیس

100 بازدید 1 سال پیش

اموزش راندو و پرسپکتیو

115 بازدید 1 سال پیش

اموز راندو و پرسپکتیو

157 بازدید 1 سال پیش

اتود سفید خشت خام

82 بازدید 1 سال پیش

آموزش طراحی وحجم و راندو

108 بازدید 1 سال پیش

آموزش راندو طراحی فرم

31 بازدید 1 سال پیش

اموزش اسکیس و راندو

191 بازدید 1 سال پیش

آموزش راندو

108 بازدید 1 سال پیش

آموزش راندو

126 بازدید 1 سال پیش

اموزش راندو و اسکیس

119 بازدید 1 سال پیش

آموزش ساخت حجم و فرم

162 بازدید 1 سال پیش

اتود سفید

32 بازدید 1 سال پیش

طراحی با اتود سفید

124 بازدید 1 سال پیش

آموزش طراحی سایت پلان از پایه

1 هزار بازدید 1 سال پیش

آموزش طراحی پلان

128 بازدید 1 سال پیش

آموزش راندو

99 بازدید 1 سال پیش

راندو اسکیس معمارى

80 بازدید 1 سال پیش

آموزش راندو

108 بازدید 1 سال پیش
نمایش بیشتر