در حال بارگذاری

دسته‌بندی

دیگر سرویس‌‌ها

آپارات در موبایل Windows ,Android ,IOS
 • 9
  دنبال کننده
 • 0
  دنبال شونده
 • 1.2هزار
  بازدید

مرکز تخصصی آپا دانشگاه رازی

نمایش اطلاعات کانال بستن اطلاعات کانال

 • 9
  دنبال کننده
 • 0
  دنبال شونده
 • 1.2هزار
  بازدید

همه ویدیو ها

 • آموزش تست نفوذ در وب-قسمت سیزدهم: CSRF

  21 بازدید

  سایمان یک ابزار آسیب پذیر نوشته شده با زبان سمت سرور PHP و سیستم مدیریت پایگاه داده MYSQL است، که هدف اصلی آن آموزش و درک آسیب پذیریهای شایع و خطرناک وب است. این ابزار می تواند کمک شایانی برای کارشناسان امنیت و سازمانهای مربوطه برای تست مهارت هایشان و آموزش به افراد علاقه مند و تازه کار باشد. * این محصول با حمایت مرکز ماهر و سازمان فناوری اطلاعات ایران توسعه داده شده است.

 • آموزش تست نفوذ در وب-قسمت دوازدهم: تثبیت نشست

  38 بازدید

  سایمان یک ابزار آسیب پذیر نوشته شده با زبان سمت سرور PHP و سیستم مدیریت پایگاه داده MYSQL است، که هدف اصلی آن آموزش و درک آسیب پذیریهای شایع و خطرناک وب است. این ابزار می تواند کمک شایانی برای کارشناسان امنیت و سازمانهای مربوطه برای تست مهارت هایشان و آموزش به افراد علاقه مند و تازه کار باشد. * این محصول با حمایت مرکز ماهر و سازمان فناوری اطلاعات ایران توسعه داده شده است.

 • آموزش تست نفوذ در وب-قسمت یازدهم: ربودن نشست

  9 بازدید

  سایمان یک ابزار آسیب پذیر نوشته شده با زبان سمت سرور PHP و سیستم مدیریت پایگاه داده MYSQL است، که هدف اصلی آن آموزش و درک آسیب پذیریهای شایع و خطرناک وب است. این ابزار می تواند کمک شایانی برای کارشناسان امنیت و سازمانهای مربوطه برای تست مهارت هایشان و آموزش به افراد علاقه مند و تازه کار باشد. * این محصول با حمایت مرکز ماهر و سازمان فناوری اطلاعات ایران توسعه داده شده است.

 • آموزش تست نفوذ در وب-قسمت پنجم: XSS بازتابی

  7 بازدید

  سایمان یک ابزار آسیب پذیر نوشته شده با زبان سمت سرور PHP و سیستم مدیریت پایگاه داده MYSQL است، که هدف اصلی آن آموزش و درک آسیب پذیریهای شایع و خطرناک وب است. این ابزار می تواند کمک شایانی برای کارشناسان امنیت و سازمانهای مربوطه برای تست مهارت هایشان و آموزش به افراد علاقه مند و تازه کار باشد. * این محصول با حمایت مرکز ماهر و سازمان فناوری اطلاعات ایران توسعه داده شده است.

 • آموزش تست نفوذ در وب-قسمت دهم: درب های پشتی پایگاه داده

  233 بازدید

  سایمان یک ابزار آسیب پذیر نوشته شده با زبان سمت سرور PHP و سیستم مدیریت پایگاه داده MYSQL است، که هدف اصلی آن آموزش و درک آسیب پذیریهای شایع و خطرناک وب است. این ابزار می تواند کمک شایانی برای کارشناسان امنیت و سازمانهای مربوطه برای تست مهارت هایشان و آموزش به افراد علاقه مند و تازه کار باشد. * این محصول با حمایت مرکز ماهر و سازمان فناوری اطلاعات ایران توسعه داده شده است.

 • آموزش تست نفوذ در وب-قسمت نهم: تزریق sql رشته ای

  81 بازدید

  سایمان یک ابزار آسیب پذیر نوشته شده با زبان سمت سرور PHP و سیستم مدیریت پایگاه داده MYSQL است، که هدف اصلی آن آموزش و درک آسیب پذیریهای شایع و خطرناک وب است. این ابزار می تواند کمک شایانی برای کارشناسان امنیت و سازمانهای مربوطه برای تست مهارت هایشان و آموزش به افراد علاقه مند و تازه کار باشد. * این محصول با حمایت مرکز ماهر و سازمان فناوری اطلاعات ایران توسعه داده شده است.

 • آموزش تست نفوذ در وب-قسمت هشتم: تزریق sql عددی

  79 بازدید

  سایمان یک ابزار آسیب پذیر نوشته شده با زبان سمت سرور PHP و سیستم مدیریت پایگاه داده MYSQL است، که هدف اصلی آن آموزش و درک آسیب پذیریهای شایع و خطرناک وب است. این ابزار می تواند کمک شایانی برای کارشناسان امنیت و سازمانهای مربوطه برای تست مهارت هایشان و آموزش به افراد علاقه مند و تازه کار باشد. * این محصول با حمایت مرکز ماهر و سازمان فناوری اطلاعات ایران توسعه داده شده است.

 • آموزش تست نفوذ در وب-قسمت هفتم:تزریق sql کورکورانه 2

  56 بازدید

  سایمان یک ابزار آسیب پذیر نوشته شده با زبان سمت سرور PHP و سیستم مدیریت پایگاه داده MYSQL است، که هدف اصلی آن آموزش و درک آسیب پذیریهای شایع و خطرناک وب است. این ابزار می تواند کمک شایانی برای کارشناسان امنیت و سازمانهای مربوطه برای تست مهارت هایشان و آموزش به افراد علاقه مند و تازه کار باشد. * این محصول با حمایت مرکز ماهر و سازمان فناوری اطلاعات ایران توسعه داده شده است.

 • آموزش تست نفوذ در وب-قسمت ششم: تزرق SQL کورکورانه 1

  131 بازدید

  سایمان یک ابزار آسیب پذیر نوشته شده با زبان سمت سرور PHP و سیستم مدیریت پایگاه داده MYSQL است، که هدف اصلی آن آموزش و درک آسیب پذیریهای شایع و خطرناک وب است. این ابزار می تواند کمک شایانی برای کارشناسان امنیت و سازمانهای مربوطه برای تست مهارت هایشان و آموزش به افراد علاقه مند و تازه کار باشد. * این محصول با حمایت مرکز ماهر و سازمان فناوری اطلاعات ایران توسعه داده شده است.

 • آموزش تست نفوذ در وب-قسمت چهارم: XSS ذخیره شده

  136 بازدید

  سایمان یک ابزار آسیب پذیر نوشته شده با زبان سمت سرور PHP و سیستم مدیریت پایگاه داده MYSQL است، که هدف اصلی آن آموزش و درک آسیب پذیریهای شایع و خطرناک وب است. این ابزار می تواند کمک شایانی برای کارشناسان امنیت و سازمانهای مربوطه برای تست مهارت هایشان و آموزش به افراد علاقه مند و تازه کار باشد. * این محصول با حمایت مرکز ماهر و سازمان فناوری اطلاعات ایران توسعه داده شده است.

 • آموزش تست نفوذ در وب-قسمت دوم: نصب و راه‌اندازی سایمان

  84 بازدید

  سایمان یک ابزار آسیب پذیر نوشته شده با زبان سمت سرور PHP و سیستم مدیریت پایگاه داده MYSQL است، که هدف اصلی آن آموزش و درک آسیب پذیریهای شایع و خطرناک وب است. این ابزار می تواند کمک شایانی برای کارشناسان امنیت و سازمانهای مربوطه برای تست مهارت هایشان و آموزش به افراد علاقه مند و تازه کار باشد. * این محصول با حمایت مرکز ماهر و سازمان فناوری اطلاعات ایران توسعه داده شده است.

 • آموزش تست نفوذ در وب-قسمت اول: معرفی ابزار سایمان

  128 بازدید

  سایمان یک ابزار آسیب پذیر نوشته شده با زبان سمت سرور PHP و سیستم مدیریت پایگاه داده MYSQL است، که هدف اصلی آن آموزش و درک آسیب پذیریهای شایع و خطرناک وب است. این ابزار می تواند کمک شایانی برای کارشناسان امنیت و سازمانهای مربوطه برای تست مهارت هایشان و آموزش به افراد علاقه مند و تازه کار باشد. * این محصول با حمایت مرکز ماهر و سازمان فناوری اطلاعات ایران توسعه داده شده است.