لیست‌های پخش

دیگر ویدیوها

مربیگری تی آر ایکس (TRX) !

469 بازدید ۱ سال پیش

کراس فیت و برنامه های تمرینی

6.2 هزار بازدید ۳ سال پیش

کج پشتی، اسکولیوز

725 بازدید ۳ سال پیش

تمرین ویژه گردن درد

6.4 هزار بازدید ۳ سال پیش

تی ار ایکس. حرکت sprinter start

2.3 هزار بازدید ۴ سال پیش

تی ار ایکس. حرکت squat row

1.4 هزار بازدید ۴ سال پیش

تی ار ایکس. حرکت chest fly

1.3 هزار بازدید ۴ سال پیش

تی ار ایکس. حرکت chest press

1.3 هزار بازدید ۴ سال پیش

تی ار ایکس. حرکت hamstring curl

662 بازدید ۴ سال پیش

تی ار ایکس. حرکت abducted lunge

2.3 هزار بازدید ۴ سال پیش

تی ار ایکس. trx burpee

2.5 هزار بازدید ۴ سال پیش

تی ار ایکس. حرکت spiderman push up

1.7 هزار بازدید ۴ سال پیش

تی ار ایکس. حرکت side plank

1.7 هزار بازدید ۴ سال پیش

تی ار ایکس. حرکت triceps press

986 بازدید ۴ سال پیش

تی ار ایکس. حرکت clock press

455 بازدید ۴ سال پیش

تی ار ایکس. حرکت incline press

548 بازدید ۴ سال پیش

تی ار ایکس. حرکت hip press

1.1 هزار بازدید ۴ سال پیش

تی ار ایکس. حرکت HIP ABDUCTION

711 بازدید ۴ سال پیش

تی ار ایکس. حرکت hinge single arm

1.4 هزار بازدید ۴ سال پیش

تی ار ایکس. حرکت trx hinge

3.3 هزار بازدید ۴ سال پیش

تی ار ایکس. حرکت hamstring runner

550 بازدید ۴ سال پیش
نمایش بیشتر