76 دنبال‌ کننده
59.6 هزار بازدید ویدیو
1.7 هزار بازدید 4 سال پیش

در حالت تهدیدهاى سه گانه از چرخش مى توان براى ایجاد فاصله و خط نفوذ مستقیم هم استفاده كرد.

دیگر ویدیوها

1.7 هزار بازدید 4 سال پیش
1.7 هزار بازدید 4 سال پیش
201 بازدید 4 سال پیش
2.4 هزار بازدید 5 سال پیش
337 بازدید 5 سال پیش
301 بازدید 5 سال پیش
1.6 هزار بازدید 5 سال پیش
567 بازدید 5 سال پیش
2.9 هزار بازدید 5 سال پیش
821 بازدید 5 سال پیش
532 بازدید 5 سال پیش
720 بازدید 5 سال پیش
1.6 هزار بازدید 5 سال پیش
707 بازدید 5 سال پیش
4.8 هزار بازدید 5 سال پیش
765 بازدید 5 سال پیش
نمایش بیشتر