75 دنبال‌ کننده
59.4 هزار بازدید ویدیو
1.7 هزار بازدید 4 سال پیش

در حالت تهدیدهاى سه گانه از چرخش مى توان براى ایجاد فاصله و خط نفوذ مستقیم هم استفاده كرد.

دیگر ویدیوها

1.7 هزار بازدید 4 سال پیش
1.7 هزار بازدید 4 سال پیش
200 بازدید 4 سال پیش
2.4 هزار بازدید 5 سال پیش
336 بازدید 5 سال پیش
300 بازدید 5 سال پیش
1.5 هزار بازدید 5 سال پیش
563 بازدید 5 سال پیش
2.8 هزار بازدید 5 سال پیش
812 بازدید 5 سال پیش
531 بازدید 5 سال پیش
717 بازدید 5 سال پیش
1.6 هزار بازدید 5 سال پیش
706 بازدید 5 سال پیش
4.8 هزار بازدید 5 سال پیش
761 بازدید 5 سال پیش
نمایش بیشتر