ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار
78 دنبال‌ کننده
267.9 هزار بازدید ویدیو
1.2 هزار بازدید 3 سال پیش

دکتر توحید سیف برقی دبیر همایش سلامت و زندگی مهمان شبکه سلامت

دیگر ویدیوها

1.2 هزار بازدید 5 سال پیش
3.2 هزار بازدید 5 سال پیش
1.9 هزار بازدید 5 سال پیش
294 بازدید 5 سال پیش
324 بازدید 5 سال پیش
677 بازدید 5 سال پیش
112 بازدید 5 سال پیش
115 بازدید 5 سال پیش
190 بازدید 5 سال پیش
450 بازدید 5 سال پیش
844 بازدید 5 سال پیش
2.7 هزار بازدید 6 سال پیش
4.9 هزار بازدید 6 سال پیش
1.1 هزار بازدید 6 سال پیش
نمایش بیشتر