299 دنبال‌ کننده
861.7 هزار بازدید ویدیو

فندق پایه دوم

0 بازدید 30 دقیقه پیش

دیگر ویدیوها

فندق پایه دوم

0 بازدید 30 دقیقه پیش

جلسه سوم ورزش دوره دوم

2 بازدید 1 ساعت پیش

جلسه سوم ورزش دوره اول

0 بازدید 1 ساعت پیش

6th plants..

2 بازدید 23 ساعت پیش

5th.symmetry

3 بازدید 1 روز پیش

4th.3D (solid) shapes

2 بازدید 1 روز پیش

3rdB addition on the number line -

1 بازدید 1 روز پیش

2ndB (igh), are

10 بازدید 1 روز پیش

2ndA (20-30)

0 بازدید 1 روز پیش

جلسه دوم کامپیوتر

43 بازدید 6 روز پیش

کامپیوتر جلسه دوم

30 بازدید 6 روز پیش

جلسه دوم کامپیوتر

47 بازدید 6 روز پیش

ورزش دوره دوم جلسه دوم

55 بازدید 6 روز پیش

ورزش دوره اول جلسه دوم

34 بازدید 6 روز پیش

6th...math (Multiple)

14 بازدید 1 هفته پیش

5th.. sounds, loud or soft

21 بازدید 1 هفته پیش

4th..baby animals..

64 بازدید 1 هفته پیش

3rdB.. math(plus)

14 بازدید 1 هفته پیش

3rdA, science (life cycle of a frog)

22 بازدید 1 هفته پیش

2ndB. his, her i-e

8 بازدید 1 هفته پیش

2ndA..math(1-20 formation)

5 بازدید 1 هفته پیش

1st..5 sences

34 بازدید 1 هفته پیش

ورزش جلسه اول

355 بازدید 1 هفته پیش

ورزش جلسه اول

114 بازدید 1 هفته پیش

جلسه اول کلاس کامپیوتر

45 بازدید 1 هفته پیش

کلاس کامپیوتر پایه سوم

43 بازدید 1 هفته پیش

کلاس کامپیوتر پایه دوم

33 بازدید 1 هفته پیش

6th want to be..

16 بازدید 2 هفته پیش

math( problems) -

64 بازدید 2 هفته پیش

3rdB Her,His,favourite, colors, Numbers

11 بازدید 2 هفته پیش

3rd A where are you from, shadow

17 بازدید 2 هفته پیش

2ndA. Colors, characters

7 بازدید 2 هفته پیش

1st . science living nonliving

48 بازدید 2 هفته پیش

روز و شب

27 بازدید 2 هفته پیش

6thC math(plus)

15 بازدید 4 هفته پیش

6th math place value chart

2 بازدید 4 هفته پیش

5th science sorting objects

1 بازدید 4 هفته پیش

4th science Earth and sky

5 بازدید 4 هفته پیش
نمایش بیشتر