83 دنبال‌ کننده
35.1 هزار بازدید ویدیو

آموزش فتوشاپ

30 بازدید 2 روز پیش

آموزش فتوشاپ-جلسه پنجم-دبیرستان سلام رسالت

دیگر ویدیوها

آموزش فتوشاپ

30 بازدید 2 روز پیش

رفع اشکال خوشنویسی

5 بازدید 3 روز پیش

خوشنویسی

17 بازدید 3 روز پیش

فتوشاپ -جلسه چهارم

89 بازدید 1 هفته پیش

جلسه چهارم خوشنویسی

16 بازدید 1 هفته پیش

جلسه سوم خوشنویسی

60 بازدید 2 هفته پیش

فتوشاپ -جلسه سوم-رتوش صورت

263 بازدید 2 هفته پیش

فتوشاپ-جلسه دوم

121 بازدید 3 هفته پیش

جلسه دوم کلاس خوشنویسی

75 بازدید 3 هفته پیش

فن بیان

897 بازدید 4 هفته پیش

فتوشاپ

350 بازدید 4 هفته پیش

آموزش خوشنویسی

283 بازدید 4 هفته پیش

هویت اجتماعی

97 بازدید 1 ماه پیش

هویت اجتماعی

64 بازدید 1 ماه پیش

هویت اجتماعی

65 بازدید 1 ماه پیش

هویت اجتماعی

76 بازدید 1 ماه پیش

فیزیک ریاضی

26 بازدید 2 ماه پیش

فیزیک یازدهم

37 بازدید 2 ماه پیش

فیزیک یازدهم

25 بازدید 2 ماه پیش

فیزیک یازدهم

21 بازدید 2 ماه پیش

فیزیک ریاضی

35 بازدید 2 ماه پیش

شیمی پایه یازدهم

55 بازدید 2 ماه پیش

فیزیک یازدهم

27 بازدید 2 ماه پیش

فیزیک ریاضی

23 بازدید 2 ماه پیش

فیزیک یازدهم ریاضی

25 بازدید 2 ماه پیش

زیست فصل 7-گفتار1

52 بازدید 2 ماه پیش

فیزیک پایه یازدهم

48 بازدید 3 ماه پیش

شیمی پایه یازدهم

47 بازدید 3 ماه پیش

عربی یازدهم تجربی

33 بازدید 3 ماه پیش

هندسه پایه یازدهم

31 بازدید 3 ماه پیش

زیست پایه یازدهم

23 بازدید 3 ماه پیش

زیست پایه یازدهم

19 بازدید 3 ماه پیش

زیست یازدهم

30 بازدید 3 ماه پیش

شیمی پایه یازدهم

49 بازدید 3 ماه پیش

فیزیک پایه یازدهم

44 بازدید 3 ماه پیش

آمار یازدهم

43 بازدید 3 ماه پیش

آمار پایه یازدهم

45 بازدید 3 ماه پیش

آمار پایه یازدهم

32 بازدید 3 ماه پیش
نمایش بیشتر