ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار
1 دنبال‌ کننده
201 بازدید ویدیو
22 بازدید 11 ماه پیش

آیا ما با خود روراست هستیم؟ آیا وقایع را آنگونه که هستند به خودمان تعریف میکنیم؟ و یا آنطور که دوست داریم باشند؟ همه مشکلات ما از عدم قبول حقایق، آنطور که هستند، نشأت میگیرد.

دیگر ویدیوها

22 بازدید 11 ماه پیش
48 بازدید 1 سال پیش
57 بازدید 1 سال پیش