2 دنبال‌ کننده
11.8 هزار بازدید ویدیو

پروانه های ایران

316 نمایش ۳ ماه پیش

پروانه های ایران سهم چشمگیری از پروانه های جهان را می سازند. بیش از 18000 گونه پروانه در جهان شناسایی شده که 406 گونه از آن ها در ایران یافت شده است. سهم بهره مندی ایران از این جانوران ظریف و زیبا، 2/25 درصد کل پروانه های جهان است. در نگاه نخست ممکن است این سهم بسیار ناچیز به نظر آید، اما در نظر بگیرید که در سراسر قاره ی اروپا حدود 450 گونه پروانه شناسایی شده است. بنابراین، سهم ایران نیمه خشک نزدیک به سهم قاره ی سبز جهان است. http://bit.ly/2EODdmk