ارتقاء سلامت در بیمارستان تامین اجتماعی تاکستان

219 نمایش ۱ ماه پیش

عملکرد دفتر ارتقاء سلامت بیمارستان تامین اجتماعی تاکستان

دیگر ویدیوها

عید نوروز در بیمارستان

150 نمایش ۱ ماه پیش

نابغه پیانیست

370 نمایش ۸ ماه پیش

پاییز

161 نمایش ۸ ماه پیش

کمک به پیرزن بیمار و تنها

354 نمایش ۱۰ ماه پیش

برای اولین با در ایران

85 نمایش ۱ سال پیش
نمایش بیشتر