193 دنبال‌ کننده
128.9 هزار بازدید ویدیو
3.8 هزار بازدید 5 سال پیش

حقایق تلخ در مورد کسانی که در زندان رجای شهر اعدام شدند انها را فعالین کرد نامیده اند ایا این واقعیت دارد؟ یا خیر از زبان کسی که خودش همشهری انهاست و هیچ تعصبی در این رابطه ندارد و فقط واقعیت میگه

دیگر ویدیوها

3.8 هزار بازدید 5 سال پیش
394 بازدید 5 سال پیش
4.5 هزار بازدید 5 سال پیش
1.1 هزار بازدید 5 سال پیش
729 بازدید 5 سال پیش
242 بازدید 5 سال پیش
1.3 هزار بازدید 5 سال پیش
949 بازدید 5 سال پیش
324 بازدید 5 سال پیش
305 بازدید 5 سال پیش
478 بازدید 5 سال پیش
781 بازدید 5 سال پیش
545 بازدید 5 سال پیش
928 بازدید 5 سال پیش
190 بازدید 5 سال پیش
416 بازدید 5 سال پیش
422 بازدید 5 سال پیش
3.6 هزار بازدید 5 سال پیش
1.4 هزار بازدید 5 سال پیش
4 هزار بازدید 5 سال پیش
4.9 هزار بازدید 5 سال پیش
2.7 هزار بازدید 5 سال پیش
358 بازدید 5 سال پیش
378 بازدید 5 سال پیش
564 بازدید 6 سال پیش
180 بازدید 6 سال پیش
226 بازدید 6 سال پیش
158 بازدید 6 سال پیش
431 بازدید 6 سال پیش
نمایش بیشتر