27 بازدید 1 ماه پیش

استاد سلمان سالک نوازنده تار و سه تار، مدرس دانشگاه و پژوهشگر موسیقی

دیگر ویدیوها

27 بازدید 1 ماه پیش
73 بازدید 1 ماه پیش
22 بازدید 1 ماه پیش
31 بازدید 1 ماه پیش
10 بازدید 1 ماه پیش
28 بازدید 1 ماه پیش
11 بازدید 1 ماه پیش
5 بازدید 1 ماه پیش
22 بازدید 1 ماه پیش
11 بازدید 1 ماه پیش
8 بازدید 1 ماه پیش
8 بازدید 1 ماه پیش
7 بازدید 1 ماه پیش
355 بازدید 4 ماه پیش
3.9 هزار بازدید 7 سال پیش
نمایش بیشتر