در حال بارگذاری
 • 10
  دنبال کننده
 • 113
  دنبال شونده
 • 16.2هزار
  بازدید

سلماس رایانه

نمایش اطلاعات کانال بستن اطلاعات کانال

 • 10
  دنبال کننده
 • 113
  دنبال شونده
 • 16.2هزار
  بازدید

همه ویدیو ها

 • طراحی وب - قسمت چهاردهم - قسمت پایانی

  m.a.romena
  301 بازدید

  شركت میزبانی جهانی به نشانی#اقدام به فروش هاست و دامنه با پایینترین قیمت نموده است.تمامی پنل های هاست این شركت بدون محدودیت و فقط در پنل های یك و دو دارای محدودیت پهنای باند می باشد كه باز هم نسبت به دیگر همكاران دارای پهنای باند بالایی هست.این شركت با افتخار اعلام می دارد كه آمادگی طراحی سایت و همچنین وبلاگ شما را نیز می تواند با كمترین هزینه به یك وب سایت مجهز با رنكیگ بالادرموتور های جستجو در آورد.سایت به علت ایرادی در دامنه دان شده.برای اطلاع از تعرفه ها با 10 25 502 0938 تماس حاصل فرمایید.

 • طراحی وب - قسمت سیزدهم

  m.a.romena
  214 بازدید

  شركت میزبانی جهانی به نشانی#اقدام به فروش هاست و دامنه با پایینترین قیمت نموده است.تمامی پنل های هاست این شركت بدون محدودیت و فقط در پنل های یك و دو دارای محدودیت پهنای باند می باشد كه باز هم نسبت به دیگر همكاران دارای پهنای باند بالایی هست.این شركت با افتخار اعلام می دارد كه آمادگی طراحی سایت و همچنین وبلاگ شما را نیز می تواند با كمترین هزینه به یك وب سایت مجهز با رنكیگ بالادرموتور های جستجو در آورد.سایت به علت ایرادی در دامنه دان شده.برای اطلاع از تعرفه ها با 10 25 502 0938 تماس حاصل فرمایید.

 • طراحی وب - قسمت دوازدهم

  m.a.romena
  233 بازدید

  شركت میزبانی جهانی به نشانی#اقدام به فروش هاست و دامنه با پایینترین قیمت نموده است.تمامی پنل های هاست این شركت بدون محدودیت و فقط در پنل های یك و دو دارای محدودیت پهنای باند می باشد كه باز هم نسبت به دیگر همكاران دارای پهنای باند بالایی هست.این شركت با افتخار اعلام می دارد كه آمادگی طراحی سایت و همچنین وبلاگ شما را نیز می تواند با كمترین هزینه به یك وب سایت مجهز با رنكیگ بالادرموتور های جستجو در آورد.سایت به علت ایرادی در دامنه دان شده.برای اطلاع از تعرفه ها با 10 25 502 0938 تماس حاصل فرمایید.

 • طراحی وب - قسمت یازدهم

  m.a.romena
  297 بازدید

  شركت میزبانی جهانی به نشانی#اقدام به فروش هاست و دامنه با پایینترین قیمت نموده است.تمامی پنل های هاست این شركت بدون محدودیت و فقط در پنل های یك و دو دارای محدودیت پهنای باند می باشد كه باز هم نسبت به دیگر همكاران دارای پهنای باند بالایی هست.این شركت با افتخار اعلام می دارد كه آمادگی طراحی سایت و همچنین وبلاگ شما را نیز می تواند با كمترین هزینه به یك وب سایت مجهز با رنكیگ بالادرموتور های جستجو در آورد.سایت به علت ایرادی در دامنه دان شده.برای اطلاع از تعرفه ها با 10 25 502 0938 تماس حاصل فرمایید.

 • طراحی وب - قسمت دهم

  m.a.romena
  238 بازدید

  شركت میزبانی جهانی به نشانی#اقدام به فروش هاست و دامنه با پایینترین قیمت نموده است.تمامی پنل های هاست این شركت بدون محدودیت و فقط در پنل های یك و دو دارای محدودیت پهنای باند می باشد كه باز هم نسبت به دیگر همكاران دارای پهنای باند بالایی هست.این شركت با افتخار اعلام می دارد كه آمادگی طراحی سایت و همچنین وبلاگ شما را نیز می تواند با كمترین هزینه به یك وب سایت مجهز با رنكیگ بالادرموتور های جستجو در آورد.سایت به علت ایرادی در دامنه دان شده.برای اطلاع از تعرفه ها با 10 25 502 0938 تماس حاصل فرمایید.

 • طراحی وب - قسمت نهم

  m.a.romena
  155 بازدید

  شركت میزبانی جهانی به نشانی#اقدام به فروش هاست و دامنه با پایینترین قیمت نموده است.تمامی پنل های هاست این شركت بدون محدودیت و فقط در پنل های یك و دو دارای محدودیت پهنای باند می باشد كه باز هم نسبت به دیگر همكاران دارای پهنای باند بالایی هست.این شركت با افتخار اعلام می دارد كه آمادگی طراحی سایت و همچنین وبلاگ شما را نیز می تواند با كمترین هزینه به یك وب سایت مجهز با رنكیگ بالادرموتور های جستجو در آورد.سایت به علت ایرادی در دامنه دان شده.برای اطلاع از تعرفه ها با 10 25 502 0938 تماس حاصل فرمایید.

 • طراحی وب - قسمت هشتم

  m.a.romena
  278 بازدید

  شركت میزبانی جهانی به نشانی#اقدام به فروش هاست و دامنه با پایینترین قیمت نموده است.تمامی پنل های هاست این شركت بدون محدودیت و فقط در پنل های یك و دو دارای محدودیت پهنای باند می باشد كه باز هم نسبت به دیگر همكاران دارای پهنای باند بالایی هست.این شركت با افتخار اعلام می دارد كه آمادگی طراحی سایت و همچنین وبلاگ شما را نیز می تواند با كمترین هزینه به یك وب سایت مجهز با رنكیگ بالادرموتور های جستجو در آورد.سایت به علت ایرادی در دامنه دان شده.برای اطلاع از تعرفه ها با 10 25 502 0938 تماس حاصل فرمایید.

 • طراحی وب - قسمت هفتم

  m.a.romena
  224 بازدید

  شركت میزبانی جهانی به نشانی#اقدام به فروش هاست و دامنه با پایینترین قیمت نموده است.تمامی پنل های هاست این شركت بدون محدودیت و فقط در پنل های یك و دو دارای محدودیت پهنای باند می باشد كه باز هم نسبت به دیگر همكاران دارای پهنای باند بالایی هست.این شركت با افتخار اعلام می دارد كه آمادگی طراحی سایت و همچنین وبلاگ شما را نیز می تواند با كمترین هزینه به یك وب سایت مجهز با رنكیگ بالادرموتور های جستجو در آورد.سایت به علت ایرادی در دامنه دان شده.برای اطلاع از تعرفه ها با 10 25 502 0938 تماس حاصل فرمایید.

 • طراحی وب - قسمت ششم

  m.a.romena
  208 بازدید

  شركت میزبانی جهانی به نشانی#اقدام به فروش هاست و دامنه با پایینترین قیمت نموده است.تمامی پنل های هاست این شركت بدون محدودیت و فقط در پنل های یك و دو دارای محدودیت پهنای باند می باشد كه باز هم نسبت به دیگر همكاران دارای پهنای باند بالایی هست.این شركت با افتخار اعلام می دارد كه آمادگی طراحی سایت و همچنین وبلاگ شما را نیز می تواند با كمترین هزینه به یك وب سایت مجهز با رنكیگ بالادرموتور های جستجو در آورد.سایت به علت ایرادی در دامنه دان شده.برای اطلاع از تعرفه ها با 10 25 502 0938 تماس حاصل فرمایید.

 • طراحی وب - قسمت پنجم

  m.a.romena
  211 بازدید

  شركت میزبانی جهانی به نشانی#اقدام به فروش هاست و دامنه با پایینترین قیمت نموده است.تمامی پنل های هاست این شركت بدون محدودیت و فقط در پنل های یك و دو دارای محدودیت پهنای باند می باشد كه باز هم نسبت به دیگر همكاران دارای پهنای باند بالایی هست.این شركت با افتخار اعلام می دارد كه آمادگی طراحی سایت و همچنین وبلاگ شما را نیز می تواند با كمترین هزینه به یك وب سایت مجهز با رنكیگ بالادرموتور های جستجو در آورد.سایت به علت ایرادی در دامنه دان شده.برای اطلاع از تعرفه ها با 10 25 502 0938 تماس حاصل فرمایید.

 • طراحی وب - قسمت چهارم

  m.a.romena
  240 بازدید

  آموزش طراحی وب از مقدماتی تا پیشرفته این آموزش ها دنباله دار هستند.برای دیدن ادامه آموزش به آدرس: http://www.aparat.com/romena777 مراجعه نمایید. متشكرم دارای 14 قسمت می باشد. حتما نگاه كنید.

 • طراحی وب - قسمت سوم

  m.a.romena
  225 بازدید

  آموزش طراحی وب از مقدماتی تا پیشرفته این آموزش ها دنباله دار هستند.برای دیدن ادامه آموزش به آدرس: http://www.aparat.com/romena777 مراجعه نمایید. متشكرم دارای 14 قسمت می باشد. حتما نگاه كنید.

 • طراحی وب - قسمت دوم

  m.a.romena
  186 بازدید

  آموزش طراحی وب از مقدماتی تا پیشرفته این آموزش ها دنباله دار هستند.برای دیدن ادامه آموزش به آدرس: http://www.aparat.com/romena777 مراجعه نمایید. متشكرم دارای 14 قسمت می باشد. حتما نگاه كنید.

 • طراحی وب - قسمت اول

  m.a.romena
  322 بازدید

  آموزش طراحی وب از مقدماتی تا پیشرفته این آموزش ها دنباله دار هستند.برای دیدن ادامه آموزش به آدرس: http://www.aparat.com/romena777 مراجعه نمایید. متشكرم دارای 14 قسمت می باشد. حتما نگاه كنید.

 • جستجوی اطلاعات در پایگاه داده با کمک VB.net - قسمت اول

  آموزش سی شارپ VB.net
  672 بازدید

  در این ویدئو ما با موارد ذیل آشنا می شویم: جستجو و نمایش اطلاعات جدول به صورت : 1- صریح : در آن اطلاعات ورودی دقیقا یکسان خواهد بود 2- جزئی : در آن قسمتی از اطلاعات وارد شده باشد کافی است 3- جستجو ترکیبی : که چند شرط را بوسیله OR یا AND ترکیب می کنیم 4- ما بین : که بازه ای از اطلاعات را شامل می شود *** توجه فرمایید این آموزش بدون قسمت دوم ناقص خواهد بود ***

 • ویرایش اطلاعات از پایگاه داده SQL با VB.net - قسمت دوم

  آموزش سی شارپ VB.net
  455 بازدید

  این ویدئو ادامه ویدئوی قبلی می باشد

 • ویرایش اطلاعات از پایگاه داده SQL با VB.net - قسمت اول

  آموزش سی شارپ VB.net
  857 بازدید

  در این ویدئو با موارد ذیل آشنا خواهید شد : 1- ویرایش اطلاعات بوسیله پایگاه داده SQL Express 2- انتخاب سطر فعال DataGridView و کپی کردن اطلاعات 3- کار داده ها از نوع static و بیان تفاوت آن با dim 4- طریقه استفاده از یک کلید با دو عملیات با استفاده از ویژگی Tag **** این ویدئو بدون قسمت بعد ناقص خواهد بود ***

 • حذف اطلاعات در VB.net

  آموزش سی شارپ VB.net
  557 بازدید

  در این ویدئو با موارد ذیل اشنا خواهیم شد: 1- حذف اطلاعات از پایگاه داده 2- دسترسی به محتوای DataGridView 3- دسترسی به سطر جاری در Data Grid View 4- تابع IsNothing

 • کار با Veiw در VB.Net

  آموزش سی شارپ VB.net
  416 بازدید

  در این ویدئو با موارد ذیل آشنا می شویم 1- ساخت View با استفاده از SqlExpress 2- ایجاد View روی یک جدول و ترکیب چند فیلد روی یک فیلد 3- ایجاد View و ارتباط چند جدول بر اساس کلید خارجی 4-نمایش View روی دیتا گرید ویو 5- نمایش View روی لیست ComboBox

 • نمایش اطلاعات جدول در لیست(Combo Box)

  آموزش سی شارپ VB.net
  6,407 بازدید

  در این ویدئو طریقه نمایش اطلاعات یک جدول در یک combobox بررسی خواهد شد. این توضیحات مقدمه ای برای ثبت اطلاعات یک جدول با داشتن کلید خارجی (ارتباط با جدول دیگر) می باشد در این ویدئو بررسی می شود چگونه می توان اطلاعات در Combo Box اطلاعاتی را نمایش داد ولی در برنامه نویسی از کد آن برای ثبت استفاده کرد

 • ثبت اطلاعات در جدول با استفاده از VB.net

  آموزش سی شارپ VB.net
  1,974 بازدید

  در این ویدئو به موارد ذیل اشاره خواهد شد 1- ثبت اطلاعات در پایگاه داده SQL Express با استفاده از VB.net 2- اتصال به پایگاه داده به صورت پویا که در صورت جابه جایی پروژه مشکلی در اجرای برنامه ایجاده نشود

 • چند فرمی در VB.NET

  آموزش سی شارپ VB.net
  318 بازدید

  در این ویدئو انواع فراخوانی فرم های در محیط VB.NET بررسی خواهد شد.

 • ساخت پایگاه داده SQL Express و اتصال به آن از طریق VB.net

  آموزش سی شارپ VB.net
  5,972 بازدید

  در این ویدئو به موارد ذیل اشاره می شود : 1- ساخت یا باز کردن پایگاه داده SQL Express از محیط VS.net بدون نصب Sql Server مجزا 2- ایجاد جدول در پایگاه داده و توضیح مختصر انواع داده ها 3- ایجاد فیلد کلید اتوماتیک در جدول 4- اضافه کردن پایگاه داده به پروژه دات نت 5-اتصال از طریق کد نویسی VB.net به پایگاه داده 6-نمایش اطلاعات در DataGridView

 • تنظیم پارامتر در کریستال ریپورت (تاریخ فارسی) در سی شارپ 2010

  آموزش سی شارپ VB.net
  2,766 بازدید

  در ویدئوی آموزش کریستال ریپورت طریقه ی کار با آن را آموختیم.در این قسمت قصد داریم چگونگی تنظیم پارامتر و درج تاریخ فارسی در آن را بیاموزیم برای تاریخ فارسی بدون استفاده از کنترل جدید انجام خواهد پذیرفت و از کلاس های موجود خود سی شارپ استفاده خواهیم کرد.

 • کار با کریستال ریپورت(گزارش گیری) در سی شارپ 2010

  آموزش سی شارپ VB.net
  5,492 بازدید

  همانطور که می دانید کریستال ریپورت کنترلی برای گزارش گیری در ویژال استادیو است در این ویدئو قصد داریم چگونه کار کردن با این کنترل را همراه با اتصال آن به پایگاه داده SQL بررسی کنیم.

 • ثبت اطلاعات در پایگاه داده به روش پارامتری در سی شارپ

  آموزش سی شارپ VB.net
  825 بازدید

  برای اضافه کردن اطلاعات در پایگاه داده روشی را در قبل مطرح کردیم ولی روش گذشته در مقابل حملات SQL Injection آسیب پذیر بود. در این روش ثبت اطلاعات روش پارامتری را خواهیم آموخت که در مقابل اینگونه حملات مقاوم است و ساختار بهتری دارد.

 • کار با دیتا گرید در سی شارپ

  آموزش سی شارپ VB.net
  2,347 بازدید

  همانطور که می دانید دیتا گرید کنترلی برای نمایش داده های پایگاه داده در سی شارپ است که قصد داریم چگونگی اتصال و تغییرات روی ان را بررسی کنیم.

 • ایجاد پایگاه داده SQL Expressدر محیط VS.net 2010

  آموزش سی شارپ VB.net
  4,740 بازدید

  در این ویدئو شما با طریقه ی ساخت پایگاه داده Sql Express در محیط ویژوال استدیو اشنا خواهید شد همچنین طریقه ی اضافه کردن پایگاه داده در محیط سی شارپ خواهید آموخت.

 • آموزش html5 بخش سوم

  لرن فایلز
  95 بازدید

  سایت www.Learnfiles.com در حال پیاده سازی یک از مراجع بسیار بزرگ ویدئو آموزش فارسی در زمینه کامپیوتر می باشد، اگر به دنبال آموزش تصویری به زبان فارسی هستید ،حتماً سر بزنید!

 • آموزش html5 بخش دوم

  لرن فایلز
  88 بازدید

  سایت www.Learnfiles.com در حال پیاده سازی یک از مراجع بسیار بزرگ ویدئو آموزش فارسی در زمینه کامپیوتر می باشد، اگر به دنبال آموزش تصویری به زبان فارسی هستید ،حتماً سر بزنید!