ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار
113 بازدید 7 ماه پیش

نکته: وجود خطا در تدریس کاملا عمدی می باشد. لطفا از هرگونه قضاوت بدون تفکر بپرهیزید.

نمایش بیشتر