4 دنبال‌ کننده
1.7 هزار بازدید ویدیو

سام یار

17 بازدید 3 هفته پیش

آخرین ویدیوها

دیگر ویدیوها

سام یار

17 بازدید 3 هفته پیش

آزمایش تابش 1

27 بازدید 1 ماه پیش

آزمایش تابش

16 بازدید 1 ماه پیش

آزمایش فیزیک تحم مرغ 2

29 بازدید 1 ماه پیش

آزمایش فیزیک تخم مرغ 1

52 بازدید 1 ماه پیش

آزمایش فیزیک

37 بازدید 1 ماه پیش

آزمایش فیزیک

50 بازدید 1 ماه پیش

آزمایش فیزیک

82 بازدید 1 ماه پیش

آزمایش فیزیک پرتقال 1

45 بازدید 1 ماه پیش

آزمایش فیزیک

45 بازدید 1 ماه پیش

آزمایش فیزیک

59 بازدید 1 ماه پیش

آزمایش فیزیک

35 بازدید 1 ماه پیش

آزمایش بادکنک 1

46 بازدید 1 ماه پیش

آزمایش بادکنک

56 بازدید 1 ماه پیش

فیزیک

16 بازدید 1 ماه پیش

فیزیک

37 بازدید 1 ماه پیش

انتقال گرما از تابش

34 بازدید 1 ماه پیش

ازمایش انتقال گرما

25 بازدید 1 ماه پیش

سامان بهره مند

54 بازدید 3 ماه پیش

ازمایش ساخت دماسنج86

139 بازدید 3 ماه پیش

ازمایش ساخت دماسنج

227 بازدید 3 ماه پیش

آزمایش فیزیک

45 بازدید 3 ماه پیش
نمایش بیشتر