38 دنبال‌ کننده
3.4 هزار بازدید ویدیو
86 بازدید 4 ماه پیش

همه می دانند که ما همه می توانیم اما نمی خواهیم اما هستند کسانی که بعضی وقت ها خواسته اند و توانسته اند و حتی شایسته اند که همان گونه باشند

پرسپولیس

87 بازدید 1 سال پیش

کز دیو و دد ملول است و انسانش آرزوست، اما تو می گویی که من را دوست داشته باش، هر چند که جن نیست اما از جن برتر است، آن قسمت از مغز که بر من می دود