10 دنبال‌ کننده
3.9 هزار بازدید ویدیو

خود را شایسته و لایق بدانید

29 بازدید 5 ماه پیش

ممکن است به اشتباه در زندگی چیزهایی را آموخته و یا به ما آموخته شده باشد که موارد نادرستی بوده و باید تصحیح شوند. یکی از این موارد اظهار شکسته نفسی کردن و یا تعارف کردن بی مانع است. samirasadi.ir samira.sadi@

دیگر ویدیوها

روند بهبود در زندگی

34 بازدید 5 ماه پیش

قدرت تبلیغات در کار

16 بازدید 5 ماه پیش

موفقیت در زندگی

29 بازدید 5 ماه پیش

داستان اعتماد به نفس

32 بازدید 6 ماه پیش

یادگیری و بهبود فردی

12 بازدید 6 ماه پیش

یادگیری و بهبود فردی

34 بازدید 7 ماه پیش

بهبود زندگی فردی

39 بازدید 7 ماه پیش

بهبود رفتار فردی

18 بازدید 7 ماه پیش

بهبود عملکرد فردی

38 بازدید 7 ماه پیش

بهبود روابط بین فردی

19 بازدید 7 ماه پیش

بهبود فردی چیست؟

11 بازدید 7 ماه پیش

توسعه و بهبود فردی

36 بازدید 7 ماه پیش

فرصت های زندگی

29 بازدید 7 ماه پیش

اهمیت آموزش توسعه فردی

23 بازدید 8 ماه پیش

سندرم شکنجه خاموش

97 بازدید 8 ماه پیش

مدیریت ذهن

70 بازدید 8 ماه پیش

هر اتفاق یک دلیل دارد.

41 بازدید 8 ماه پیش

قدرت افکار

39 بازدید 8 ماه پیش
نمایش بیشتر