در حال بارگذاری

دسته‌بندی

دیگر سرویس‌‌ها

آپارات در موبایل Windows ,Android ,IOS
 • 8
  دنبال کننده
 • 3
  دنبال شونده
 • 13.5هزار
  بازدید

سنجش امیرکبیر

سنجش امیرکبیر, منابع آزمون دکتری,منابع آزمون کارشناسی ارشد,دکتری 97-98,ارشد 97-98,سراسری,آزاد,وزارت بهداشت,آزمون آزمایشی,نمونه کارنامه,جزوات دانشگاهی,بسته مکاتبه ای,منابع آزمون

نمایش اطلاعات کانال بستن اطلاعات کانال

سنجش امیرکبیر, منابع آزمون دکتری,منابع آزمون کارشناسی ارشد,دکتری 97-98,ارشد 97-98,سراسری,آزاد,وزارت بهداشت,آزمون آزمایشی,نمونه کارنامه,جزوات دانشگاهی,بسته مکاتبه ای,منابع آزمون

 • 8
  دنبال کننده
 • 3
  دنبال شونده
 • 13.5هزار
  بازدید

همه ویدیو ها

 • طرز استفاده از پکیج های آزمون کارشناسی ارشد و دکتری 15

  1,351 بازدید

  طرز استفاده از پکیج های آزمون کارشناسی ارشد و دکتری 4 - قسمت 15 برنامه ریزی در آزمون ارشد و دکتری توسط مشاور ارشد سنجش امیرکبیر کانال تلگرام و صفحه اینستاگرام سنجش امیرکبیر برنامه ریزی آزمون ارشد - برنامه ریزی آزمون کارشناسی ارشد - برنامه ریزی آزمون دکتری تلگرام سنجش امیرکبیر https://t.me/sanjesheamirkabir اینستاگرام https://www.instagram.com/sanjesheamirkabir http://www.sanjeshetakmili.ir

 • طرز استفاده از پکیج های آزمون کارشناسی ارشد و دکتری 14

  233 بازدید

  طرز استفاده از پکیج های آزمون کارشناسی ارشد و دکتری 3 - قسمت 14 برنامه ریزی در آزمون ارشد و دکتری توسط مشاور ارشد سنجش امیرکبیر کانال تلگرام و صفحه اینستاگرام سنجش امیرکبیر برنامه ریزی آزمون ارشد - برنامه ریزی آزمون کارشناسی ارشد - برنامه ریزی آزمون دکتری تلگرام سنجش امیرکبیر https://t.me/sanjesheamirkabir اینستاگرام https://www.instagram.com/sanjesheamirkabir http://www.sanjeshetakmili.ir

 • طرز استفاده از پکیج های آزمون کارشناسی ارشد و دکتری 13

  131 بازدید

  طرز استفاده از پکیج های آزمون کارشناسی ارشد و دکتری 2 - قسمت 13 برنامه ریزی در آزمون ارشد و دکتری توسط مشاور ارشد سنجش امیرکبیر کانال تلگرام و صفحه اینستاگرام سنجش امیرکبیر برنامه ریزی آزمون ارشد - برنامه ریزی آزمون کارشناسی ارشد - برنامه ریزی آزمون دکتری تلگرام سنجش امیرکبیر https://t.me/sanjesheamirkabir اینستاگرام https://www.instagram.com/sanjesheamirkabir http://www.sanjeshetakmili.ir

 • طرز استفاده از پکیج های آزمون کارشناسی ارشد و دکتری 12

  268 بازدید

  طرز استفاده از پکیج های آزمون کارشناسی ارشد و دکتری ۱ - قسمت 12 برنامه ریزی در آزمون ارشد و دکتری توسط مشاور ارشد سنجش امیرکبیر کانال تلگرام و صفحه اینستاگرام سنجش امیرکبیر برنامه ریزی آزمون ارشد - برنامه ریزی آزمون کارشناسی ارشد - برنامه ریزی آزمون دکتری تلگرام سنجش امیرکبیر https://t.me/sanjesheamirkabir اینستاگرام https://www.instagram.com/sanjesheamirkabir http://www.sanjeshetakmili.ir

 • روش خلاصه برداری آزمون کارشناسی ارشد و دکتری - قسمت 11

  178 بازدید

  روش خلاصه برداری آزمون کارشناسی ارشد و دکتری - قسمت 11 برنامه ریزی در آزمون ارشد و دکتری توسط مشاور ارشد سنجش امیرکبیر کانال تلگرام و صفحه اینستاگرام سنجش امیرکبیر برنامه ریزی آزمون ارشد - برنامه ریزی آزمون کارشناسی ارشد - برنامه ریزی آزمون دکتری تلگرام سنجش امیرکبیر https://t.me/sanjesheamirkabir اینستاگرام https://www.instagram.com/sanjesheamirkabir http://www.sanjeshetakmili.ir

 • تکنیک تند خوانی در آزمون کارشناسی ارشد و دکتری قسمت 10

  609 بازدید

  تکنیک تند خوانی در آزمون کارشناسی ارشد و دکتری - قسمت 10 برنامه ریزی در آزمون ارشد و دکتری توسط مشاور ارشد سنجش امیرکبیر کانال تلگرام و صفحه اینستاگرام سنجش امیرکبیر برنامه ریزی آزمون ارشد - برنامه ریزی آزمون کارشناسی ارشد - برنامه ریزی آزمون دکتری تلگرام سنجش امیرکبیر https://t.me/sanjesheamirkabir اینستاگرام https://www.instagram.com/sanjesheamirkabir http://www.sanjeshetakmili.ir

 • فراموشی مطالب در قبل و سر جلسه آزمون کارشناسی ارشد و د

  228 بازدید

  فراموشی مطالب در قبل و سر جلسه آزمون کارشناسی ارشد و دکتری - قسمت 9 برنامه ریزی در آزمون ارشد و دکتری توسط مشاور ارشد سنجش امیرکبیر کانال تلگرام و صفحه اینستاگرام سنجش امیرکبیر برنامه ریزی آزمون ارشد - برنامه ریزی آزمون کارشناسی ارشد - برنامه ریزی آزمون دکتری تلگرام سنجش امیرکبیر https://t.me/sanjesheamirkabir اینستاگرام https://www.instagram.com/sanjesheamirkabir http://www.sanjeshetakmili.

 • کمبود وقت در قبل و سر جلسه آزمون کارشناسی ارشد و دکتری8

  79 بازدید

  کمبود وقت در قبل و سر جلسه آزمون کارشناسی ارشد و دکتری - قسمت 8 برنامه ریزی در آزمون ارشد و دکتری توسط مشاور ارشد سنجش امیرکبیر کانال تلگرام و صفحه اینستاگرام سنجش امیرکبیر برنامه ریزی آزمون ارشد - برنامه ریزی آزمون کارشناسی ارشد - برنامه ریزی آزمون دکتری تلگرام سنجش امیرکبیر https://t.me/sanjesheamirkabir اینستاگرام https://www.instagram.com/sanjesheamirkabir http://www.sanjeshetakmili.ir

 • هدف گذاری در آزمون کارشناسی ارشد و دکتری - قسمت 7

  266 بازدید

  هدف گذاری در آزمون کارشناسی ارشد و دکتری - قسمت 7 برنامه ریزی در آزمون ارشد و دکتری توسط مشاور ارشد سنجش امیرکبیر کانال تلگرام و صفحه اینستاگرام سنجش امیرکبیر برنامه ریزی آزمون ارشد - برنامه ریزی آزمون کارشناسی ارشد - برنامه ریزی آزمون دکتری تلگرام سنجش امیرکبیر https://t.me/sanjesheamirkabir اینستاگرام https://www.instagram.com/sanjesheamirkabir http://www.sanjeshetakmili.ir

 • همسو بودن تفکر گفتار و عمل در آزمون ارشد و دکتری 6

  90 بازدید

  همسو بودن تفکر گفتار و عمل در آزمون کارشناسی ارشد و دکتری - قسمت 6 برنامه ریزی در آزمون ارشد و دکتری توسط مشاور ارشد سنجش امیرکبیر کانال تلگرام و صفحه اینستاگرام سنجش امیرکبیر برنامه ریزی آزمون ارشد - برنامه ریزی آزمون کارشناسی ارشد - برنامه ریزی آزمون دکتری تلگرام سنجش امیرکبیر https://t.me/sanjesheamirkabir اینستاگرام https://www.instagram.com/sanjesheamirkabir http://www.sanjeshetakmili.ir

 • قانون جذب و راز قبولی در آزمون کارشناسی ارشد و دکتری 5

  779 بازدید

  قانون جذب و راز قبولی در آزمون کارشناسی ارشد و دکتری - قسمت 5 برنامه ریزی در آزمون ارشد و دکتری توسط مشاور ارشد سنجش امیرکبیر کانال تلگرام و صفحه اینستاگرام سنجش امیرکبیر برنامه ریزی آزمون ارشد - برنامه ریزی آزمون کارشناسی ارشد - برنامه ریزی آزمون دکتری تلگرام سنجش امیرکبیر https://t.me/sanjesheamirkabir اینستاگرام https://www.instagram.com/sanjesheamirkabir http://www.sanjeshetakmili.ir

 • سمینار مهندسی سرنوشت - جمعه 4 اسفند ۹۶

  143 بازدید

  سمینار مهندسی سرنوشت - جمعه 4 اسفند ۹۶ خرید بلیت در ایوند - موضوع: توسعه فردی و خانواده - محل برگزاری: تهران https://evnd.co/beWGg http://www.sanjeshetakmili.ir/ @ghanooneservat @sanjesheamirkabir

 • آزمون آزمایشی آزمون کارشناسی ارشد و دکتری - قسمت 4

  297 بازدید

  آزمون آزمایشی آزمون کارشناسی ارشد و دکتری - قسمت 4 برنامه ریزی در آزمون ارشد و دکتری توسط مشاور ارشد سنجش امیرکبیر کانال تلگرام و صفحه اینستاگرام سنجش امیرکبیر آزمون آزمایشی آزمون کارشناسی ارشد و دکتری - آزمون آزمایشی آزمون کارشناسی ارشد - آزمون آزمایشی آزمون دکتری تلگرام سنجش امیرکبیر https://t.me/sanjesheamirkabir اینستاگرام https://www.instagram.com/sanjesheamirkabir

 • کتب و جزوات کنکوری در آزمون کارشناسی ارشد و دکتری قسمت3

  493 بازدید

  کتب و جزوات کنکوری در آزمون کارشناسی ارشد و دکتری قسمت3 برنامه ریزی در آزمون ارشد و دکتری توسط مشاور ارشد سنجش امیرکبیر کانال تلگرام و صفحه اینستاگرام سنجش امیرکبیر کتب و جزوات کنکوری در آزمون کارشناسی ارشد و دکتری - کتب و جزوات کنکوری در آزمون ارشد - کتب و جزوات کنکوری در آزمون دکتری تلگرام سنجش امیرکبیر https://t.me/sanjesheamirkabir اینستاگرام https://www.instagram.com/sanjesheamirkabir

 • کتب مرجع در آزمون کارشناسی ارشد و دکتری - قسمت2

  173 بازدید

  کتب مرجع در آزمون کارشناسی ارشد و دکتری - قسمت2 کتب مرجع در آزمون کارشناسی ارشد و دکتری توسط مشاور ارشد سنجش امیرکبیر کانال تلگرام و صفحه اینستاگرام سنجش امیرکبیر کتب مرجع در آزمون کارشناسی ارشد - کتب مرجع در آزمون دکتری - کتب مرجع آزمون کارشناسی ارشد - کتب مرجع آزمون دکتری تلگرام سنجش امیرکبیر https://t.me/sanjesheamirkabir اینستاگرام https://www.instagram.com/sanjesheamirkabir

 • دکتر توکلی، آقای کنکوری، میگوید ترسناک نیست

  507 بازدید

  دکتر توکلی، آقای کنکوری، میگوید ترسناک نیست در این فیلم که گفتگوی اختصاصی مجری شبکه خبر با دکتر توکلی میباشد، دکتر توکلی میگوید ترسناک نیست قبولی در کنکور دکتری و کارشناسی ارشد با سنجش امیرکبیر کانال تلگرام و صفحه اینستاگرام سنجش امیرکبیر @sanjeshEamirkabir دکتر توکلی - آقای کنکوری - شبکه خبر - سنجش امیرکبیر

 • 10راز موفقیت ایلان ماسک

  1,033 بازدید

  10راز موفقیت ایلان ماسک قبولی در کنکور دکتری و کارشناسی ارشد با سنجش امیرکبیر کانال تلگرام و صفحه اینستاگرام سنجش امیرکبیر @sanjeshEamirkabir 10راز موفقیت ایلان ماسک - راز موفقیت ایلان ماسک - ایلان ماسک - سنجش امیرکبیر

 • کار آفرین برتر سال و سرمایه دارترین روستائی ایران

  638 بازدید

  قبولی در کنکور دکتری و کارشناسی ارشد با سنجش امیرکبیر کانال تلگرام و صفحه اینستاگرام سنجش امیرکبیر @sanjeshEamirkabir

 • برنامه ریزی در آزمون ارشد و دکتری سنجش امیرکبیر - قسمت1

  228 بازدید

  برنامه ریزی در آزمون ارشد و دکتری توسط مشاور ارشد سنجش امیرکبیر کانال تلگرام و صفحه اینستاگرام سنجش امیرکبیر @sanjeshEamirkabir

 • انتخاب رشته آزمون دکتری 92

  331 بازدید

  سنجش امیرکبیر مجری آماده سازی منابع آزمون دکتری و کارشناسی ارشد سراسری، آزاد، وزارت بهداشت کلیه رشته ها با همکاری شبکه اجتماعی دانشگاهیان ایران اقدام به برگزاری دوره آموزشی آنلاین رایگان ویژه انتخاب رشته کنکور دکتری 92 نمود که فیلم قسمت اول به صورت رایگان در آپارات قرار داده شده است برای مشاهده ودانلود فیلم کل قسمت های این دوره آموزشی آنلاین ارزشمند به سایت یونی سوشیال دات آی آر مراجعه نمایید

 • زبان عمومی ارشد و دکتری

  2,041 بازدید

  جهت دانلود رایگان فایل نمونه (همین فایل) به سایت سنجش پورتال به نشانی www.sanjeshportal.com مراجعه نمایید. این فایل مربوط به لغات می باشد

 • خودآموز زبان عمومی ارشد و دکتری

  2,702 بازدید

  خودآموز صوتی تصویری زبان عمومی کارشناسی ارشد و دکتری فایل نمونه (این فایل) جهت دانلود رایگان در سایت سنجش پورتال دات کام به نشانی www.sanjeshportal.com قرار داده شده است این فایل مربوط به گرامر می باشد