574 دنبال‌ کننده
142.4 هزار بازدید ویدیو

بـا همـتـون از اول شـروع میکنـم✨کـپ

62 بازدید 1 ماه پیش

مـیدونـین چـرع دعـرم بـا هـمـتـون از اولـ شـروع مـیـکـنـم؟:))چـون هیچکـدومتـون بـح مـح صـر نـمـیزدیـن و بـهـم اهمـیت نمـیدادیـن:)...انگـاریح کـع مـح وجـود نـعرم:)تـازع خـیلـیاتـون بخـاطر شخـصیت بـاهـام دوص مـیشـدیـن:|...ایندفـعـه هـرکـیح مـثـل خـودش:))دیلیـتـم کـردیـن هـم به کـونـم:))!بـا همـه از اول شروع میکنـم بـه جـز ۳ نـفـر کـه لیسا(النا)_پریا_ساناز هصتـن بـای گـایز!

نمایش بیشتر