8 دنبال‌ کننده
26.2 هزار بازدید ویدیو
2.3 هزار بازدید 4 سال پیش

در هنگام آتش سوزی، مواد مصنوعی که امروزه به وفور در ساختمان ها و لوازم منزل استفاده می شوند به سرعت تجزیه شده و از خود گازهای قابل اشتعال متصاعد می کنند. این گازها با بالارفتن حرارت اتاق، به دمای خوداشتعالی رسیده و ناگهان آتش سراسر اتاق را در بر می گیرد. این پدیده فلش اور نام دارد که از جمله دلایل مرگ آتش نشانها می باشد.