در حال بارگذاری
 • 1
  دنبال کننده
 • 0
  دنبال شونده
 • 2.2هزار
  بازدید

سرزمین دانش

نمایش اطلاعات کانال بستن اطلاعات کانال

 • 1
  دنبال کننده
 • 0
  دنبال شونده
 • 2.2هزار
  بازدید

همه ویدیو ها

 • طراحی سرای محله با رویکرد ارتقاء تعاملات اجتماعی

  123 بازدید

  http://sarzamindanesh.ir/sd2625 این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه طراحی سرای محله با رویکرد ارتقاء تعاملات اجتماعی است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

 • طراحی سرای محله با رویکرد پایداری اجتماعی

  51 بازدید

  http://sarzamindanesh.ir/sd2610 این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه طراحی سرای محله با رویکرد پایداری اجتماعی است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

 • بسته جامع پژوهش بازیاب دینامیکی ولتاژ DVR

  20 بازدید

  http://sarzamindanesh.ir/sd3015 این بسته پژوهشی مجموعه کاملی حاوی ۱۱۰۰ صفحه از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه بازیاب دینامیکی ولتاژ DVR است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

 • بسته جامع پژوهشی پیش بینی قیمت سهام

  51 بازدید

  http://sarzamindanesh.ir/sd2985 این بسته پژوهشی مجموعه کاملی حاوی ۱۵۰۰ صفحه از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه پیش بینی قیمت سهام است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

 • بسته جامع پژوهشی نمک زدایی الکترواستاتیک نفت خام

  59 بازدید

  http://sarzamindanesh.ir/sd2955 این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه نمک زدایی الکترواستاتیک نفت خام است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

 • بسته جامع پژوهشی کنترل سرعت موتورDC مغناطیس دایم (PMDC)

  39 بازدید

  http://sarzamindanesh.ir/sd2940 این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه کنترل سرعت موتورDC مغناطیس دایم (PMDC) است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

 • بسته جامع پژوهشی مدلسازی درمان سرطان

  51 بازدید

  http://sarzamindanesh.ir/sd2925 این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه مدلسازی درمان سرطان است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

 • بسته جامع پژوهشی تجارت الکترونیک و شبکه های اجتماعی

  87 بازدید

  http://sarzamindanesh.ir/sd2910 این بسته پژوهشی مجموعه کاملی حاوی ۵۰۰ صفحه از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه تجارت الکترونیک و شبکه های اجتماعی است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

 • بسته جامع پژوهشی بازاریابی و برند

  30 بازدید

  http://sarzamindanesh.ir/sd2865 این بسته پژوهشی مجموعه کاملی حاوی ۱۷۵۰ صفحه از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه بازاریابی و برند است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

 • بسته جامع پژوهشی تصفیه فاضلاب

  26 بازدید

  http://sarzamindanesh.ir/sd2805 این بسته پژوهشی مجموعه کاملی حاوی ۱۴۰۰ صفحه از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه تصفیه فاضلاب است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

 • بسته جامع پژوهشی صفحات فتوولتائیک و نیروگاه خورشیدی

  67 بازدید

  http://sarzamindanesh.ir/sd2790 این بسته پژوهشی مجموعه کاملی حاوی ۷۰۰ صفحه از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه صفحات فتوولتائیک و نیروگاه خورشیدی است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

 • بسته جامع پژوهشی سلول های خورشیدی

  76 بازدید

  http://sarzamindanesh.ir/sd2775 این بسته پژوهشی مجموعه کاملی حاوی ۷۵۰ صفحه از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه سلول های خورشیدی است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

 • بسته جامع مدیریت منابع انسانی الکترونیک

  102 بازدید

  http://sarzamindanesh.ir/sd2760 این بسته پژوهشی مجموعه کاملی حاوی ۵۵۰ صفحه از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه مدیریت منابع انسانی الکترونیک است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

 • بسته جامع پژوهشی تدوین استراتژی منابع انسانی

  80 بازدید

  http://sarzamindanesh.ir/sd2745 این بسته پژوهشی مجموعه کاملی حاوی ۹۰۰ صفحه از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه تدوین استراتژی منابع انسانی است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

 • بسته جامع جداسازی دی اکسیدکربن

  67 بازدید

  http://sarzamindanesh.ir/sd2730 این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه جداسازی دی اکسیدکربن است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

 • بسته جامع مدیریت منابع انسانی

  137 بازدید

  http://sarzamindanesh.ir/sd2715 این بسته پژوهشی مجموعه کاملی حاوی ۱۳۰۰ صفحه از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه مدیریت منابع انسانی است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

 • بسته جامع مدیریت جانشین پروری

  61 بازدید

  http://sarzamindanesh.ir/sd2685 این بسته پژوهشی مجموعه کاملی حاوی ۸۰۰ صفحه از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه مدیریت جانشین پروری است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

 • طراحی سرای محله با رویکرد مشارکت و همبستگی

  73 بازدید

  http://sarzamindanesh.ir/sd2565 این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه طراحی سرای محله با رویکرد مشارکت و همبستگی است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

 • بسته جامع تشخیص بیماری صرع از روی سینگال مغزی EEG

  167 بازدید

  http://sarzamindanesh.ir/sd2820 این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه تشخیص بیماری صرع از روی سینگال مغزی EEG است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

 • طراحی سرای محله با تداعی حس اهلیت مکانی

  34 بازدید

  http://sarzamindanesh.ir/sd2550 این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه طراحی سرای محله با تداعی حس اهلیت مکانی است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

 • بسته جامع پایداری در زنجیره تامین

  71 بازدید

  http://sarzamindanesh.ir/sd2520 این بسته پژوهشی مجموعه کاملی حاوی ۱۲۰۰ صفحه از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه پایداری در زنجیره تامین است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

 • بسته جامع پژوهشی تحلیل خطر لرزه ای

  85 بازدید

  http://sarzamindanesh.ir/sd2505 این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه تحلیل خطر لرزه ای است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

 • بسته جامع تاثیر باد بر ساختمان

  50 بازدید

  http://sarzamindanesh.ir/sd2460 این بسته پژوهشی مجموعه کاملی حاوی ۳۰۰ صفحه از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه تاثیر باد بر ساختمان است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه ها موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

 • بسته جامع تحلیل اندرکنش خاک – سازه

  109 بازدید

  http://sarzamindanesh.ir/sd2445 این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه تحلیل اندرکنش خاک – سازه است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

 • بسته جامع پایدارسازی و بهبود کیفیت محصولات لبنی

  27 بازدید

  http://sarzamindanesh.ir/sd2430 این بسته پژوهشی مجموعه کاملی حاوی ۳۶۰ صفحه از آخرین پژوهش های انجام شده در پایدارسازی و بهبود کیفیت محصولات لبنی است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه ها در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

 • بسته جامع و کاربردی اصول طراحی پایانه های فرودگاهی

  32 بازدید

  http://sarzamindanesh.ir/sd2415 این بسته پژوهشی مجموعه کاملی حاوی ۶۵۰ صفحه از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه اصول طراحی پایانه های فرودگاه است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

 • بسته جامع پژوهشی توربین بادی عمود محور

  83 بازدید

  http://sarzamindanesh.ir/sd1535 این بسته پژوهشی مجموعه کاملی حاوی ۲۶۰ صفحه از آخرین پژوهش های انجام شده در توربین بادی عمود محوراست. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

 • بسته جامع پژوهشی میراگر های تسلیمی

  51 بازدید

  http://sarzamindanesh.ir/sd1490 این بسته پژوهشی مجموعه کاملی حاوی ۳۶۰ صفحه از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه میراگر های تسلیمی است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه ها در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

 • بسته جامع Statcom

  28 بازدید

  http://sarzamindanesh.ir/sd1505 این بسته پژوهشی مجموعه کاملی حاوی ۶۵۰ صفحه از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه statcom است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه ها در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

 • بسته جامع پژوهشی رتبه بندی پیمانکاران

  27 بازدید

  http://sarzamindanesh.ir/sd3090 این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه بسته جامع پژوهشی رتبه بندی پیمانکاران است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

 • طراحی سرای محله با رویکرد هویت بخشی

  42 بازدید

  http://sarzamindanesh.ir/sd2580 این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه طراحی سرای محله با رویکرد هویت بخشی است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

 • بسته جامع خرابی پیش رونده در سازه ها

  110 بازدید

  http://sarzamindanesh.ir/sd1475 این بسته پژوهشی مجموعه کاملی حاوی ۵۰۰ صفحه از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه خرابی پیش رونده در سازه ها است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.