78 دنبال‌ کننده
34.2 هزار بازدید ویدیو
532 بازدید 1 سال پیش

از سری مقدمه ای بر نوروساینس، تهیه شده توسط دکتر علی یونسی، پزشک و نوروساینتیست کار مشترک دانشکده فناوریهای نوین پزشکی و دانشکده مجازی دانشگاه علوم پزشکی تهران

آخرین ویدیوها

دیگر ویدیوها

129 بازدید 1 سال پیش
128 بازدید 1 سال پیش
211 بازدید 1 سال پیش
146 بازدید 1 سال پیش
107 بازدید 1 سال پیش
144 بازدید 1 سال پیش
116 بازدید 1 سال پیش
139 بازدید 1 سال پیش
96 بازدید 1 سال پیش
215 بازدید 1 سال پیش
172 بازدید 1 سال پیش
304 بازدید 1 سال پیش
532 بازدید 1 سال پیش
610 بازدید 2 سال پیش
326 بازدید 2 سال پیش
733 بازدید 3 سال پیش
627 بازدید 5 سال پیش
532 بازدید 5 سال پیش
619 بازدید 5 سال پیش
909 بازدید 5 سال پیش
633 بازدید 5 سال پیش
804 بازدید 5 سال پیش
865 بازدید 5 سال پیش
1.1 هزار بازدید 5 سال پیش
976 بازدید 5 سال پیش
1.5 هزار بازدید 5 سال پیش
2.3 هزار بازدید 5 سال پیش
نمایش بیشتر