67 دنبال‌ کننده
32.4 هزار بازدید ویدیو
471 بازدید 1 سال پیش

از سری مقدمه ای بر نوروساینس، تهیه شده توسط دکتر علی یونسی، پزشک و نوروساینتیست کار مشترک دانشکده فناوریهای نوین پزشکی و دانشکده مجازی دانشگاه علوم پزشکی تهران

آخرین ویدیوها

دیگر ویدیوها

117 بازدید 1 سال پیش
118 بازدید 1 سال پیش
196 بازدید 1 سال پیش
138 بازدید 1 سال پیش
138 بازدید 1 سال پیش
102 بازدید 1 سال پیش
125 بازدید 1 سال پیش
86 بازدید 1 سال پیش
196 بازدید 1 سال پیش
156 بازدید 1 سال پیش
267 بازدید 1 سال پیش
471 بازدید 1 سال پیش
367 بازدید 1 سال پیش
297 بازدید 1 سال پیش
713 بازدید 3 سال پیش
614 بازدید 4 سال پیش
513 بازدید 4 سال پیش
612 بازدید 4 سال پیش
891 بازدید 4 سال پیش
623 بازدید 4 سال پیش
796 بازدید 4 سال پیش
848 بازدید 4 سال پیش
1.1 هزار بازدید 4 سال پیش
958 بازدید 4 سال پیش
1.4 هزار بازدید 4 سال پیش
2.2 هزار بازدید 4 سال پیش
نمایش بیشتر