3 دنبال‌ کننده
579 بازدید ویدیو
11 بازدید 1 سال پیش

عوامل موثر در قیمت سایبان برقی 1- جنس چادر 2- جنس سازه 3-استفاده از زنجیر یا سیم بکسل 4- قیمت قطعات مورد استفاده 5- مساحت سایبان 6- نوع برد وموتور استفاده شده http://sayebansar.com/ http://www.sayeban-sar.com/ 09124723785

دیگر ویدیوها

11 بازدید 1 سال پیش
18 بازدید 1 سال پیش
4 بازدید 1 سال پیش
9 بازدید 1 سال پیش
6 بازدید 1 سال پیش
7 بازدید 1 سال پیش
12 بازدید 1 سال پیش
11 بازدید 1 سال پیش
4 بازدید 1 سال پیش
1 بازدید 1 سال پیش
72 بازدید 1 سال پیش
19 بازدید 1 سال پیش
23 بازدید 1 سال پیش
11 بازدید 1 سال پیش
92 بازدید 1 سال پیش
2 بازدید 1 سال پیش
2 بازدید 1 سال پیش
19 بازدید 1 سال پیش
5 بازدید 1 سال پیش
160 بازدید 1 سال پیش
4 بازدید 1 سال پیش
28 بازدید 1 سال پیش
36 بازدید 1 سال پیش
5 بازدید 1 سال پیش
1 بازدید 1 سال پیش
3 بازدید 1 سال پیش
14 بازدید 1 سال پیش