در حال بارگذاری

دسته‌بندی

دیگر سرویس‌‌ها

آپارات در موبایل Windows ,Android ,IOS
 • 15
  دنبال کننده
 • 4
  دنبال شونده
 • 17.4هزار
  بازدید

سایت علمی هادی

فیلم های آموزشی و کاربردی ریاضی ابتدایی و متوسطه یک ، آموزش زبان انگلیسی و آموزش کامپیوتر (برنامه نویسی گرافیک کامپیوتر و ....) بصورت کاملا ساده و کاربردی

نمایش اطلاعات کانال بستن اطلاعات کانال

فیلم های آموزشی و کاربردی ریاضی ابتدایی و متوسطه یک ، آموزش زبان انگلیسی و آموزش کامپیوتر (برنامه نویسی گرافیک کامپیوتر و ....) بصورت کاملا ساده و کاربردی

 • 15
  دنبال کننده
 • 4
  دنبال شونده
 • 17.4هزار
  بازدید

همه ویدیو ها

 • يک سوال نمونه در ارتباط با محاسبه اندازه زاويه

  100 بازدید

  فیلم آموزشی يک سوال نمونه در ارتباط با محاسبه اندازه زاويه را به زبانی ساده و روان توضیح داده ایم. با دیدن این فیلم آموزشی به راحتی این مبحث را یاد گفته و با خیال راحت می توانید تمامی سوالات را در این مبحث پاسخ صحیح داده. با ما در سایت علمی همراه باشید.

 • مفاهيم کلي قرينه خطي و نقطه اي

  43 بازدید

  فیلم آموزشی مفاهيم کلي قرينه خطي و نقطه اي را به زبانی ساده و روان توضیح داده ایم. با دیدن این فیلم آموزشی به راحتی این مبحث را یاد گفته و با خیال راحت می توانید تمامی سوالات را در این مبحث پاسخ صحیح داده. با ما در سایت علمی همراه باشید. http://www.sayteelmi.com

 • مفاهيم اوليه مختصات

  86 بازدید

  فیلم آموزشی مفاهيم اوليه مختصات را به زبانی ساده و روان توضیح داده ایم. با دیدن این فیلم آموزشی به راحتی این مبحث را یاد گفته و با خیال راحت می توانید تمامی سوالات را در این مبحث پاسخ صحیح داده. با ما در سایت علمی همراه باشید.

 • روش محاسبه مساحت مکعب

  151 بازدید

  فیلم آموزشی روش محاسبه مساحت مکعب را به زبانی ساده و روان توضیح داده ایم. با دیدن این فیلم آموزشی به راحتی این مبحث را یاد گفته و با خیال راحت می توانید تمامی سوالات را در این مبحث پاسخ صحیح داده. با ما در سایت علمی همراه باشید. www.sayteelmi.com

 • چند تمرين مساحت و حجم

  77 بازدید

  فیلم آموزشی چند تمرين مساحت و حجم را به زبانی ساده و روان توضیح داده ایم. با دیدن این فیلم آموزشی به راحتی این مبحث را یاد گفته و با خیال راحت می توانید تمامی سوالات را در این مبحث پاسخ صحیح داده. با ما در سایت علمی همراه باشید. www.sayteelmi.com

 • یک مسله کاربردی در تناسب 1

  77 بازدید

  در این فیلم اموزشی یک مسله د یگر از کاربردی در تناسب را به زبانی ساده و روان توضیح داده ایم که با دیدن این قیلم آموزشی به راحتی می توانید تمامی سوالات را در این مبحث پاسخ صحیح دهید.

 • یک مسله کاربردی در تناسب سوال 2

  48 بازدید

  در این فیلم اموزشی یک مسله کاربردی در تناسب را به زبانی ساده و روان توضیح داده ایم که با دیدن این قیلم آموزشی به راحتی می توانید تمامی سوالات را در این مبحث پاسخ صحیح دهید

 • تناسب و احتمال سوال

  33 بازدید

  در این فیلم اموزشی تناسب و احتمال سوال را به زبانی ساده و روان توضیح داده ایم که با دیدن این قیلم آموزشی به راحتی می توانید تمامی سوالات را در این مبحث پاسخ صحیح دهید.

 • تناسب در مخلوط کردن مايعات درس اول

  28 بازدید

  در این فیلم اموزشی تناسب در مخلوط کردن مايعات را به زبانی ساده و روان توضیح داده ایم که با دیدن این قیلم آموزشی به راحتی می توانید تمامی سوالات را در این مبحث پاسخ صحیح دهید.

 • مفاهیم اولیه تناسب

  81 بازدید

  در این فیلم اموزشی مفاهیم اولیه تناسب را به زبانی ساده و روان توضیح داده ایم که با دیدن این قیلم آموزشی به راحتی می توانید تمامی سوالات را در این مبحث پاسخ صحیح دهید.

 • مفاهیم اولیه مختصات چهار ناحیه

  48 بازدید

  در این فیلم اموزشی مفاهیم اولیه مختصات چهار ناحیه را به زبانی ساده و روان توضیح داده ایم که با دیدن این قیلم آموزشی به راحتی می توانید تمامی سوالات را در این مبحث پاسخ صحیح دهید.

 • مبحث تقریب قطع کردن

  258 بازدید

  در این فیلم اموزشی مبحث تقریب قطع کردن را به زبانی ساده و روان توضیح داده ایم که با دیدن این قیلم آموزشی به راحتی می توانید تمامی سوالات را در این مبحث پاسخ صحیح دهید.

 • سر نخ اسرار فرا زمینی ها

  197 بازدید

  این مسئله که آیا زیست آلی در جای دیگری از جهان وجود دارد و اینکه آیا ممکن است تمدن ماورای زمینی وجود داشته باشد، علوم طبیعی جدید به قدری پیشرفت کرده‌اند که اکنون می‌توان این مسئله را بر مبنای علمی استواری بنیان نهاد. پژوهش‌هایی در این مورد به وسیله دانشمندانی که در بسیاری از زمینه‌ها فعالیت دارند، در دست اجرا است. این مجموعه دو قسمتی رازهای بسیاری در رابطه با موجودات فرازمینی ، تکنولوژی پیشرفته آنان و همچنین راز داری دولتهای غربی در این زمینه را نشان می دهد...

 • موجودات فرا زمینی و تکنولوژی بینظیرشان

  243 بازدید

  این مسئله که آیا زیست آلی در جای دیگری از جهان وجود دارد و اینکه آیا ممکن است تمدن ماورای زمینی وجود داشته باشد، علوم طبیعی جدید به قدری پیشرفت کرده اند که اکنون می توان این مسئله را بر مبنای علمی استواری بنیان نهاد. پژوهش هایی در این مورد به وسیله دانشمندانی که در بسیاری از زمینه ها فعالیت دارند، در دست اجرا است. این مجموعه دو قسمتی رازهای بسیاری در رابطه با موجودات فرازمینی ، تکنولوژی پیشرفته آنان و همچنین راز داری دولتهای غربی در این زمینه را نشان می دهد...

 • نسبت طول به عرض مسئله مهم

  112 بازدید

  فیلم آموزشی نسبت طول به عرض مسئله مهم را به زبانی ساده و روان توضیح داده ایم. با دیدن این فیلم آموزشی به راحتی این مبحث را یاد گفته و با خیال راحت می توانید تمامی سوالات را در این مبحث پاسخ صحیح داده. با ما در سایت علمی همراه باشید.

 • نحوه حل تناسب مستقم

  96 بازدید

  فیلم آموزشی نحوه حل تناسب مستقم را به زبانی ساده و روان توضیح داده ایم. با دیدن این فیلم آموزشی به راحتی این مبحث را یاد گفته و با خیال راحت می توانید تمامی سوالات را در این مبحث پاسخ صحیح داده. با ما در سایت علمی همراه باشید.

 • درصد و امور مالي

  103 بازدید

  فیلم آموزشی درصد و امور مالي را به زبانی ساده و روان توضیح داده ایم. با دیدن این فیلم آموزشی به راحتی این مبحث را یاد گفته و با خیال راحت می توانید تمامی سوالات را در این مبحث پاسخ صحیح داده. با ما در سایت علمی همراه باشید.

 • حل مسله کسری در تناسب

  92 بازدید

  فیلم آموزشی حل مسله کسری در تناسب را به زبانی ساده و روان توضیح داده ایم. با دیدن این فیلم آموزشی به راحتی این مبحث را یاد گفته و با خیال راحت می توانید تمامی سوالات را در این مبحث پاسخ صحیح داده. با ما در سایت علمی همراه باشید.

 • تعريف درصد در تناسب

  246 بازدید

  فیلم آموزشی تعريف درصد در تناسب را به زبانی ساده و روان توضیح داده ایم. با دیدن این فیلم آموزشی به راحتی این مبحث را یاد گفته و با خیال راحت می توانید تمامی سوالات را در این مبحث پاسخ صحیح داده. با ما در سایت علمی همراه باشید.

 • محاسبه اندازه زاويه بين دو عقربه ساعت

  86 بازدید

  فیلم آموزشی محاسبه اندازه زاويه بين دو عقربه ساعت را به زبانی ساده و روان توضیح داده ایم. با دیدن این فیلم آموزشی به راحتی این مبحث را یاد گفته و با خیال راحت می توانید تمامی سوالات را در این مبحث پاسخ صحیح داده. با ما در سایت علمی همراه باشید.

 • ستاره دنباله دار

  269 بازدید

  در این فیلم از پیدایش زمین و موجودات آن و نحوه انقراض دایناسورها و همچنین نظریه های پیدایش موجودات زنده بر روی کره زمین و احتمال فروپاشی کره زمین با برخورد ستاره دنباله دار سخن به میان آمده است و مطالب آموزنده بسیاری در ارتباط با ستاره های دنباله دار....

 • نمونه سوال در رابطه با پاره خط و نیم خط

  237 بازدید

  فیلم آموزشی نمونه سوال در رابطه با پاره خط و نیم خط را به زبانی ساده و روان توضیح داده ایم. با دیدن این فیلم آموزشی به راحتی این مبحث را یاد گفته و با خیال راحت می توانید تمامی سوالات را در این مبحث پاسخ صحیح داده. با ما در سایت علمی همراه باشید.

 • مفاهیم اولیه زاویه

  52 بازدید

  فیلم آموزشی مبحث مفاهیم اولیه زاویه را به زبانی ساده و روان توضیح داده ایم. با دیدن این فیلم آموزشی به راحتی این مبحث را یاد گفته و با خیال راحت می توانید تمامی سوالات را در این مبحث پاسخ صحیح داده. با ما در سایت علمی همراه باشید.

 • معرفي فصل اندازه گيري

  99 بازدید

  فیلم آموزشی مبحث معرفي فصل اندازه گيري را به زبانی ساده و روان توضیح داده ایم. با دیدن این فیلم آموزشی به راحتی این مبحث را یاد گفته و با خیال راحت می توانید تمامی سوالات را در این مبحث پاسخ صحیح داده. با ما در سایت علمی همراه باشید.

 • معرفی حجم

  117 بازدید

  فیلم آموزشی مبحث معرفی حجم را به زبانی ساده و روان توضیح داده ایم. با دیدن این فیلم آموزشی به راحتی این مبحث را یاد گفته و با خیال راحت می توانید تمامی سوالات را در این مبحث پاسخ صحیح داده. با ما در سایت علمی همراه باشید.

 • محاسبه تعداد زاويهاي ترسيم شده

  62 بازدید

  فیلم آموزشی مبحث محاسبه تعداد زاويهاي ترسيم شده را به زبانی ساده و روان توضیح داده ایم. با دیدن این فیلم آموزشی به راحتی این مبحث را یاد گفته و با خیال راحت می توانید تمامی سوالات را در این مبحث پاسخ صحیح داده. با ما در سایت علمی همراه باشید.

 • مبحث نیمساز

  130 بازدید

  فیلم آموزشی مبحث نیمساز را به زبانی ساده و روان توضیح داده ایم. با دیدن این فیلم آموزشی به راحتی این مبحث را یاد گفته و با خیال راحت می توانید تمامی سوالات را در این مبحث پاسخ صحیح داده. با ما در سایت علمی همراه باشید.

 • مبحث مساحت قسمت دوم

  155 بازدید

  فیلم آموزشی مبحث مساحت( قسمت دوم ) را به زبانی ساده و روان توضیح داده ایم. با دیدن این فیلم آموزشی به راحتی این مبحث را یاد گفته و با خیال راحت می توانید تمامی سوالات را در این مبحث پاسخ صحیح داده. با ما در سایت علمی همراه باشید.

 • مبحث مساحت قسمت اول

  82 بازدید

  فیلم آموزشی مبحث مساحت( قسمت اول ) را به زبانی ساده و روان توضیح داده ایم. با دیدن این فیلم آموزشی به راحتی این مبحث را یاد گفته و با خیال راحت می توانید تمامی سوالات را در این مبحث پاسخ صحیح داده. با ما در سایت علمی همراه باشید.

 • مبحث زاويه متمم و مکمل

  179 بازدید

  فیلم آموزشی مبحث زاويه متمم و مکمل را به زبانی ساده و روان توضیح داده ایم. با دیدن این فیلم آموزشی به راحتی این مبحث را یاد گفته و با خیال راحت می توانید تمامی سوالات را در این مبحث پاسخ صحیح داده. با ما در سایت علمی همراه باشید.

 • زاویه راست تند باز

  101 بازدید

  فیلم آموزشی زاویه راست تند باز به زبان ساده و روان در کمتزین زمان . با دیدن این فیلم آموزشی به راحتی می توانید سوالات این بخش را به راحتی پاسخ دهید.

 • حجم اشکال منشوری

  84 بازدید

  فیلم آموزشی حجم اشکال منشوری به زبان ساده و روان در کمترین زمان . با دیدن این فیلم آموزشی به راحتی می توانید سوالات این بخش را به راحتی پاسخ دهید.