اطلاعات کانال

این کانال به درخواست شبکه فناوری و نوآوری سیستان و بلوچستان | SBEXPO ایجاد شده است. تاریخ شروع فعالیت: 09 اردیبهشت 1397 تعداد ویدیوها: 31 تعداد بازدید کل: 406

لینک‌های دیگر