معماری و هوش مصنوعی
20 بازدید 1 سال پیش

آموزش Multi label classification

معماری و هوش مصنوعی
28 بازدید 1 سال پیش

آموزش Multidimensional scaling

معماری و هوش مصنوعی
18 بازدید 1 سال پیش

آموزش یادگیری غیرنظارت شده ماشین برای داده های معماری

معماری و هوش مصنوعی
18 بازدید 1 سال پیش

آموزش Multilabel classification

معماری و هوش مصنوعی
19 بازدید 1 سال پیش

اعمال SVD بر روی داده های معماری و شهرسازی

معماری و هوش مصنوعی
36 بازدید 1 سال پیش

Comparison of Calibration of Classifiers

معماری و هوش مصنوعی
28 بازدید 1 سال پیش

Support Vector Machine Polynomial

معماری و هوش مصنوعی
23 بازدید 1 سال پیش

نحوه اعمال رگرسیون خطی بر داده های معماری

مرکز معماری ایران
694 بازدید 1 سال پیش

مرکز معماری ایران هوش مصنوعی در معماری

مرکز معماری ایران
457 بازدید 1 سال پیش

مرکز معماری ایران هوش مصنوعی در معماری

SAR.INMOST
133 بازدید 1 سال پیش

سخنرانی مونا قندی معمار، محقق، استاد دانشگاه ایالتی واشنگتن و رییس لابراتوار مورفوژنسیس در سار پاییز 97 با عنوان "معماری هوش مصنوعی هیجانی"

معماری و هوش مصنوعی
18 بازدید 1 سال پیش

تشابه سنجی داده های معماری مثل تشابه سنجی دو پلان و یا چند متن معماری

معماری و هوش مصنوعی
22 بازدید 1 سال پیش

تحلیل داده های معماری توسط الگوریتم های AI

معماری و هوش مصنوعی
21 بازدید 1 سال پیش

تولید پلان های ساده معماری با الگوریتم و کدنویسی

معماری و هوش مصنوعی
10 بازدید 1 سال پیش

اعمال Decorrelation برروی داده های معماری

معماری و هوش مصنوعی
36 بازدید 1 سال پیش

آموزش Swiss Roll reduction with LLE

معماری و هوش مصنوعی
8 بازدید 1 سال پیش

محاسبه متغیر تصادفی و توزیع کای ۲ در داده های معماری

معماری و هوش مصنوعی
16 بازدید 1 سال پیش

آموزش multiple linear regression

معماری و هوش مصنوعی
30 بازدید 1 سال پیش

آموزش Polynomial Regression در معماری

معماری و هوش مصنوعی
18 بازدید 1 سال پیش

از بین بردن همبستگی داده های معماری با روش PCA

نمایش بیشتر