azmakala
4 بازدید 22 ساعت پیش

آزما کالا (https://azma-kala.com) - این روش برای سنجش کمی FASدر نمونه ها استفاده میشود؛آنتی بادی مخصوص FASاز قبل روی میکروپلیت پوشانده شده است؛استاندارد و نمونه ها به درون چاه ها منتقل می شوند و هر FAS موجود توسط آنتی بادی بی حرکت متصل میشود،آزما کالا به عنوان یکی از قدیمی‌ترین فروشگاه های اینترنتی فروش مواد شیمیایی و آزمایشگاهی و محصولات بیولوژیک (فروش محیط کشت، کیت آزمایشگاهی و کیت تحقیقاتی و...) با بیش از یک دهه تجربه جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت ازما کالا به نشانی https://azma-kala.com مراجعه نمایید

آزماکالاکام
451 بازدید 2 سال پیش

ساخت هود شیمیایی بر اساس استانداردهای مورد تایید که ایمنی کاربر در درجه اول است می بایست ساخته شود. این ویدئو توسط شرکت آزماکالاکام برای آگاهی شرکت های تولیدکننده تجهیزات آزمایشگاهی و خریداران هود شیمیایی بارگزای شده است. امید مورد استفاده و تایید قرار گیرد. www.azmakala.com