شبیه سازی مبدل حرارتی دو لوله ایی

cfdmarket.ir
91 بازدید ۷ ماه پیش

در این آموزش، یک مبدل حراراتی توسط نرم افزار انسیس فلوئنت و بصورت سه بعدی و گذرا شبیه سازی شده است. بمنظور دریافت کلیپ آموزشی و توضیحات تکمیلی لطفا به وبسایت ما به آدرس www.cfdmarket.ir مراجعه فرمایید.

فن سانتریفیوژ دو طرفه شبیه سازی توسط انسیس فلوئنت

cfdmarket.ir
363 بازدید ۱۱ ماه پیش

در این آموزش، یک فن سانتریفیوژ دو طرفه توسط نرم افزار انسیس فوئنت و بصورت سه بعدی و پایا انجام شده است. بمنظور دریافت توضیحات تکمیلی و همچنین کلیپ و هندسه مربوط به شبیه سازی لطفا به وبسایت ما به آدرس www.cfdmarket.ir مراجعه فرمایید.

شبیه سازی حرکت جیوه درون مانومتر توسط انسیس فلوئنت

cfdmarket.ir
200 بازدید ۱۱ ماه پیش

در این آموزش، یک مانومتر و تغییرات فشار و سرعت درون آن توسط نرم افزار انسیس فلوئنت و بصورت دو بعدی و گذرا انجام شده است. همانطور که میدانیم در گلوگاه فشار بشدت کاهش پایین می یابد و این اختلاف فشار منجر به تغییر وضعیت جیوه درون لوله یوشکل می شود. بمنظور دریافت توضیحات تکمیلی لطفا به وبسایت ما به آدرس www.cfdmarket.ir مراجعه فرمایید.

شبیه سازی سیستم ورودی هوای کمپرسور یک توربین گازی

cfdmarket.ir
193 بازدید ۹ ماه پیش

در این آموزش، شبیه سازی ورودی هوای کمپرسور یک توربین گازی توسط نرم افزار انسیس فلوئنت و بصورت سه بعدی و پایا انجام شده است. بمنظور دریافت توضیحات تکمیلی و همچنین کلیپ کامل انجام این مدلسازی، لطفا به وبسایت ما به آدرس www.cfdmarket.ir مراجعه فرمایید.

شبیه سازی سر ریز پلکانی سد توسط انسیس فلوئنت

cfdmarket.ir
278 بازدید ۱۱ ماه پیش

در این آموزش، یک سریز پلکانی توسط نرم افزار انسیس فلوئنت و بصورت دو بعدی و گذرا شبیه سازی شده است. بمنظور دریافت توضیحات تکمیلی لطفا به وبسایت ما به آدرس www.cfdmarket.ir مراجعه فرمایید.

شبیه سازی جریان سطح آزاد دو فازی توسط انسیس فلوئنت

cfdmarket.ir
306 بازدید ۱۱ ماه پیش

در این آموزش به بررسی جریان سطح آزاد دو فازی توسط نرم افزار انسیس فلوئنت و بصورت دو بعدی و گذرا پرداخته شده است. در این آموزش جریان سقوط آب در یک محفظه بسته بررسی شده است. بمنظور دریافت توضیحات تکمیلی لطفا به وبسایت ما به آدرس www.cfdmarket.ir مراجعه فرمایید.

شبیه سازی فن سانتریفیوژ دو طرفه توسط انسیس فلوئنت

cfdmarket.ir
301 بازدید ۱۱ ماه پیش

در این آموزش، فن سانتریفیوژ دو طرفه توسط نرم افزار انسیس فلوئنت و بصورت سه بعدی و گذرا شبیه سازی شده است. جریان هوا پس از ورود به فن و عبور از پروانه با سرعت بالا از قسمت خروجی فن خارج می گردد. جهت دریافت توضیحات تکمیلی و همچنین کلیپ کامل انجام این شبیه سازی لطفا به وبسایت www.cfdmarket.ir مراجعه فرمایید.

شبیه سازی عبور هوا از اطراف ستون های مجاور توسط انسیس فلوئنت

cfdmarket.ir
208 بازدید ۵ ماه پیش

در این آموزش، شبیه سازی عبور جریان هوا از اطراف سه ستون که در مجاورت یکدیگر قرار گرفته اند توسط نرم افزار انسیس فلوئنت و بصورت سه بعدی و گذرا انجام شده است.

شبیه سازی گرمایش هوای خورشیدی

cfdmarket.ir
55 بازدید ۸ ماه پیش

در این مدلسازی، سیستم گرمایش هوای خورشیدی با استفاده از نرم افزار انسیس فلوئنت و بصورت سه بعدی و پایا انجام شده است. این مدل با مختصات جغرافیایی جنوب کشور و شرایط محیطی آن مطابق می باشد و تمام مراحل در کلیپ آموزشی بصورت مفصل شرح داده شده اند.

شبیه سازی ایرودینامیکی عبور هوا از اطراف ستون های مجاور

cfdmarket.ir
69 بازدید ۵ ماه پیش

در این آموزش، شبیه سازی عبور جریان هوا از اطراف سه ستون که در مجاورت یکدیگر قرار گرفته اند توسط نرم افزار انسیس فلوئنت و بصورت سه بعدی و گذرا انجام شده است.

شبیه سازی عبور جریان هوا از اطراف ستون های مجاور هم

cfdmarket.ir
59 بازدید ۵ ماه پیش

در این آموزش، شبیه سازی عبور جریان هوا از اطراف سه ستون که در مجاورت یکدیگر قرار گرفته اند توسط نرم افزار انسیس فلوئنت و بصورت سه بعدی و گذرا انجام شده است.

آموزش شبکه بندی هگزا توسط نرم افزار انسیس مشینگ

cfdmarket.ir
456 بازدید ۱ سال پیش

در این کلیپ، سعی بر آن بوده تا با نحوه شبکه بندی منظم مدل های سه بعدی آشنا شویم. مدل های بیشتر را می توانید در وبسایت ما به آدرس www.cfdmarket.ir پیدا کنید.

شبیه سازی پرش هیدرولیکی توسط نرم افزار انسیس فلوئنت

cfdmarket.ir
535 بازدید ۲ سال پیش

در این آموزش، شبیه سازی پرش هیدرولیکی توسط نرم افزار انسیس فلوئنت و بصورت گذرا انجام شده است. برای بررسی توضیحات تکمیلی و دریافت این آموزش به وبسایت www.cfdmarket.ir مراجعه فرمایید.

شبیه سازی انفجار مخزن فشار بالا

cfdmarket.ir
346 بازدید ۲ سال پیش

در این آموزش، انفجار یک مخزن با فشار بالا توسط نرم افزار انسیس فلوئنت و بصورت گذرا شبیه سازی شده است. برای بررسی توضیحات تکمیلی و دریافت این آموزش به وبسایت www.cfdmarket.ir مراجعه فرمایید.

نمایش بیشتر