نرم افزار پخش مویرگی پایا

سیستم پخش مویرگی پایا
77 بازدید ۱ ماه پیش

آموزش نرم افزار پخش مویرگی پایا متعلق به شرکت ویرا روش پایا وب سایت: https://vrpaya.com/ آدرس شرکت پخش پایا : تهران – بلوار کشاورز – نبش ۱۶ آذر

سیستم پخش مویرگی پایا

سبد پارسی
13 بازدید ۳ هفته پیش

آموزش نرم افزار پخش و سیستم پخش مویرگی پایا متعلق به شرکت ویرا روش پایا وب سایت: https://vrpaya.com/ آدرس شرکت پخش پایا : تهران – بلوار کشاورز

نرم افزار پخش پایا

سیستم پخش مویرگی پایا
186 بازدید ۱ ماه پیش

آموزش نرم افزار پخش مویرگی پایا متعلق به شرکت ویرا روش پایا وب سایت: https://vrpaya.com/ آدرس شرکت پخش پایا : تهران – بلوار کشاورز – نبش ۱۶ آذر

نرم افزار پخش پایا

سیستم پخش مویرگی پایا
42 بازدید ۱ ماه پیش

شرکت ویرا روش پایا ارائه دهنده نرم افزار پخش پایا در حوزه سیستم پخش مویرگی وب سایت: https://vrpaya.com/ اینستاگرام: https://www.instagram.com/vira.ravesh.paya/ آدرس: تهران-بلوار کشاورز

سیستم پخش مویرگی پایا

سیستم پخش مویرگی پایا
22 بازدید ۲ هفته پیش

نرم افزار پخش و سیستم پخش مویرگی پایا متعلق به شرکت ویرا روش پایا وب سایت: https://vrpaya.com/ اینستاگرام: https://www.instagram.com/vira.ravesh.paya/ آدرس شرکت پخش پایا : تهران – بلوار کشاورز

نرم افزار پخش پایا

سیستم پخش مویرگی پایا
46 بازدید ۱ ماه پیش

آموزش نرم افزار پخش مویرگی پایا متعلق به شرکت ویرا روش پایا وب سایت: https://vrpaya.com/ آدرس شرکت پخش پایا : تهران – بلوار کشاورز – نبش ۱۶ آذر – پلاک ۷۸ – طبقه ۸ – واحد ۸۰۹

سیستم فرایند محور

ویرا روش پایا
79 بازدید ۲ سال پیش

 امکان طراحی سیستم بر مبنای فرایندهای بهبود یافته و استاندارد با حداکثر بهره وری شرکت ویرا روش پایا، ارائه دهنده نرم افزار پخش مویرگی پایا پیشرو www.vrpaya.com 021-88997485

عدم نیاز به داشتن دانش عمیق مالی

ویرا روش پایا
85 بازدید ۲ سال پیش

 حداقل نیاز به ورود داده توسط پرسنل ستادی  امکان کار با سیستم مالی بدون نیاز به داشتن دانش عمیق در مباحث مالی شرکت ویرا روش پایا، ارائه دهنده نرم افزار پخش مویرگی پایا پیشرو www.vrpaya.com 021-88997485

امکان برنامه ربزی توزیع و ویزیت

ویرا روش پایا
70 بازدید ۲ سال پیش

o کاهش هزینه های توزیع  امکان برنامه ریزی توزیع براساس برنامه ریزی ویزیت به منظور کاهش نوسان میزان ارسال شرکت ویرا روش پایا، ارائه دهنده نرم افزار پخش مویرگی پایا پیشرو www.vrpaya.com 021-88997485

کنترل بهره وری خودرو

ویرا روش پایا
116 بازدید ۲ سال پیش

 امکان کنترل بهره وری خودرو شرکت ویرا روش پایا، ارائه دهنده نرم افزار پخش مویرگی پایا پیشرو www.vrpaya.com 021-88997485

دوره تسویه

ویرا روش پایا
50 بازدید ۲ سال پیش

 امکان تعریف و کنترل دوره تسویه خرید و فروش به ازای هر کالا و در هر صنف o اعمال نرخ بهره در تخفیفات نقدی و دوره تسویه  امکان تعریف تخفیفات شیب دار نقدی متناسب با دوره تسویه هر کالا شرکت ویرا روش پایا، ارائه دهنده نرم افزار پخش مویرگی پایا پیشرو www.vrpaya.com 021-88997485

هدف گذاری

ویرا روش پایا
140 بازدید ۲ سال پیش

هدف گذاری مشتری ها، ویزیتورها و کالاها که به طور مستقیم در نقطه سفارش تاثیر می گذارد. شرکت ویرا روش پایا، ارائه دهنده نرم افزار پخش مویرگی پایا پیشرو www.vrpaya.com 021-88997485

کاهش هزینه ها

ویرا روش پایا
175 بازدید ۲ سال پیش

o کاهش هزینه های منابع انسانی  امکان تعریف و کنترل قوانین در سیستم و عدم نیاز به نظارت لحظه ای توسط افراد  حداقل نیاز به ورود داده توسط پرسنل ستادی  طراحی سیستم بر مبنای فرایندهای بهبود یافته و استاندارد با حداکثر بهره وری  امکان کار با سیستم مالی بدون نیاز به داشتن دانش عمیق در مباحث مالی شرکت ویرا روش پایا، ارائه دهنده نرم افزار پخش مویرگی پایا پیشرو www.vrpaya.com 021-88997485

حداقل نیاز به ورود داده

ویرا روش پایا
81 بازدید ۲ سال پیش

o کاهش هزینه های منابع انسانی  حداقل نیاز به ورود داده توسط پرسنل ستادی شرکت ویرا روش پایا، ارائه دهنده نرم افزار پخش مویرگی پایا پیشرو www.vrpaya.com 021-88997485

نحوه تسویه

ویرا روش پایا
70 بازدید ۲ سال پیش

o کاهش هزینه های توزیع  امکان برنامه ریزی توزیع براساس برنامه ریزی ویزیت به منظور کاهش نوسان میزان ارسال  امکان کنترل بهره وری خودرو  کاهش زمان مورد نیاز برای تسویه توسط ماموران وصول - نهایی کردن نحوه تسویه فاکتور در هنگام ویزیت - ثبت تسویه توسط مامور وصول در تبلت شرکت ویرا روش پایا، ارائه دهنده نرم افزار پخش مویرگی پایا پیشرو www.vrpaya.com 021-88997485

کاهش سرمایه در گردش

ویرا روش پایا
83 بازدید ۲ سال پیش

o کاهش ماندگاری کالا در انبار  سفارش اتوماتیک بر مبنای هدف  محاسبه دقیق ماندگاری کالا  اجرای اتوماتیک FIFO o هماهنگی اتوماتیک دوره تسویه خرید و فروش  تخفیفات شیب دار نقدی متناسب با دوره تسویه هر کالا o بودجه بندی و پیش بینی دقیق نقدینگی شرکت ویرا روش پایا، ارائه دهنده نرم افزار پخش مویرگی پایا پیشرو www.vrpaya.com 021-88997485