میراث فرهنگی آذربایجان غربی
134 بازدید 1 سال پیش

معرفی شهر ارومیه، میراث فرهنگی، گردشگری

میراث فرهنگی آذربایجان غربی
84 بازدید 1 سال پیش

میراث جهانی تخت سلیمان واقع در روستای تخت سلیمان از توابع شهرستان تکاب می باشد

میراث فرهنگی آذربایجان غربی
68 بازدید 1 سال پیش

بنای سه گنبد ارومیه واقع در خیابان راهنمایی ارومیه

میراث فرهنگی آذربایجان غربی
51 بازدید 1 سال پیش

ارومیه ، میراث فرهنگی، urmiachto

میراث فرهنگی آذربایجان غربی
38 بازدید 1 سال پیش

ارومیه، شهرچای، گردشگری، urmiachto

میراث فرهنگی آذربایجان غربی
46 بازدید 1 سال پیش

خانه انصاری ارومیه، میراث فرهنگی

میراث فرهنگی آذربایجان غربی
49 بازدید 1 سال پیش

غار تمتمان ارومیه، میراث فرهنگی

میراث فرهنگی آذربایجان غربی
43 بازدید 1 سال پیش

میراث جهانی قره کلیسا( تادئوس)

میراث فرهنگی آذربایجان غربی
34 بازدید 1 سال پیش

کلیسای سیر ارومیه واقع در سیرداغی روستای جانوسلو