فیلم حل نمونه سوال نهایی ریاضی دوازدهم تجربی - استاد مهدی شاکریان

116 بازدید 1 ماه پیش

بیست نهایی با 20 نکته :) نکته شب امتحان 2 بخش اول - خط مماس در مشتق مشاهده فیلم کامل در سایت سبقت برتر https://SEBGHATEBARTAR.com 09350621006 https://Instagram.com/MehdiShakeryan_riazi

نمایش بیشتر