جلسه دوم کارخانه ثروت سازی - داستان مولانا و غم - استاد شاکریان

7 بازدید ۸ ساعت پیش

این فیلم بخشی از دوره کارخانه ثروت سازی استاد مهدی شاکریان است برای دریافت فیلم کامل با تلفن های زیر تماس بگیرید 05138117 09350621006 یا به سایت سبقت مراجعه فرمایید www.sebghatebartar.com

نمایش بیشتر