گزارش خبری چهل هفتمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان سمنان

96 نمایش ۱ ماه پیش

گزارش خبری چهل هفتمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان سمنان

دیگر ویدیوها

حذف موانع تولید

47 نمایش ۱ ماه پیش

زباله نزیزیم

64 نمایش ۵ ماه پیش

معرفی شرکت آریا ترانسفو

176 نمایش ۸ ماه پیش

مشکلات خودرو سازان

142 نمایش ۱۰ ماه پیش
نمایش بیشتر