خام فروشی در معادن

96 بازدید 21 ساعت پیش

حضور آقای مهندس حمید علوی عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی سمنان در گفتگوی خبری شبکه دو سیما با عنوان خام فروش معادن

دیگر ویدیوها

خام فروشی در معادن

96 بازدید 21 ساعت پیش

آموزش سامانه جامع تجارت

139 بازدید 3 ماه پیش

آموزش سامانه جامع تجارت

464 بازدید 3 ماه پیش

روز صنعت و معدن

16 بازدید 3 ماه پیش

روز صنعت و معدن

10 بازدید 3 ماه پیش

اتاق بازرگانی سمنان

23 بازدید 3 ماه پیش

اتاق بازرگانی سمنان

12 بازدید 3 ماه پیش

اتاق بازرگانی سمنان

68 بازدید 3 ماه پیش

اتاق بازرگانی سمنان

33 بازدید 4 ماه پیش

اتاق بازرگانی سمنان

12 بازدید 4 ماه پیش

اتاق بازرگانی سمنان

21 بازدید 4 ماه پیش

اتاق بازرگانی سمنان

20 بازدید 4 ماه پیش

تجربه یک کارآفرین

126 بازدید 11 ماه پیش

حذف موانع تولید

93 بازدید 1 سال پیش

زباله نزیزیم

92 بازدید 1 سال پیش
نمایش بیشتر