72 بازدید 1 سال پیش

با تجه به شرایط حال حاضر، مجتمع فوق تخصصی چشم پزشکی دکتر صداقت امکان مشاوره تلفنی با چشم پزشکان مجرب این مجموعه را محیا نموده است

دیگر ویدیوها

1.3 هزار بازدید 3 سال پیش
1.5 هزار بازدید 3 سال پیش
3.1 هزار بازدید 3 سال پیش
6.3 هزار بازدید 3 سال پیش
9.6 هزار بازدید 3 سال پیش
312 بازدید 3 سال پیش
1 هزار بازدید 4 سال پیش
428 بازدید 4 سال پیش