ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار
115 دنبال‌ کننده
40.6 هزار بازدید ویدیو
176 بازدید 3 ماه پیش

آموزش مجازی برای: هنرستان دخترانه آزادگان (رشته طراحی و دوخت)

آخرین ویدیوها

صاف کردن لبه پارچه

252 بازدید 9 ماه پیش

آموزش مجازی برای: دانشجویان دانشگاه شریعتی (واحد دوخت سنتی،واحد سوزن دوزی مدرن) دانشجویان دانشگاه هنر ومعماری پارس (واحد دوخت سنتی)

پولک دوزی گل

1.2 هزار بازدید 9 ماه پیش

آموزش مجازی برای : دانشجویان دانشگاه شریعتی (واحد سوزن دوزی مدرن)

دیگر ویدیوها

176 بازدید 3 ماه پیش
197 بازدید 3 ماه پیش
619 بازدید 8 ماه پیش
480 بازدید 8 ماه پیش
310 بازدید 8 ماه پیش
180 بازدید 9 ماه پیش
314 بازدید 9 ماه پیش
440 بازدید 9 ماه پیش
947 بازدید 9 ماه پیش
1.2 هزار بازدید 9 ماه پیش
1.7 هزار بازدید 9 ماه پیش
250 بازدید 9 ماه پیش
976 بازدید 9 ماه پیش
686 بازدید 9 ماه پیش
156 بازدید 9 ماه پیش
281 بازدید 9 ماه پیش
288 بازدید 9 ماه پیش
1.2 هزار بازدید 9 ماه پیش
152 بازدید 9 ماه پیش
1.3 هزار بازدید 9 ماه پیش
922 بازدید 9 ماه پیش
1.8 هزار بازدید 9 ماه پیش
1.3 هزار بازدید 9 ماه پیش
1.3 هزار بازدید 9 ماه پیش
542 بازدید 9 ماه پیش
658 بازدید 9 ماه پیش
623 بازدید 9 ماه پیش
460 بازدید 9 ماه پیش
47 بازدید 9 ماه پیش
25 بازدید 9 ماه پیش
33 بازدید 9 ماه پیش
66 بازدید 9 ماه پیش
26 بازدید 9 ماه پیش
نمایش بیشتر