34 دنبال‌ کننده
115.8 هزار بازدید ویدیو

آخرین ویدیوها

دیگر ویدیوها

موتاسیون یا جهش نقطه ای در ژن

2.7 هزار بازدید ۳ سال پیش

انیمیشن ساختار کروموزوم

4.8 هزار بازدید ۳ سال پیش

فرآیند ترجمه و سنتز پروتئین

4 هزار بازدید ۳ سال پیش

انیمیشن DNA و RNA

5.2 هزار بازدید ۳ سال پیش

منشا سلولی جنین

329 بازدید ۳ سال پیش

سلول های سرطانی پستان

1.1 هزار بازدید ۳ سال پیش

سلولهای بنیادی یا استم سل

2.9 هزار بازدید ۳ سال پیش

رشد و تقسیم سلولی و جنین زبرا فیش

1.7 هزار بازدید ۳ سال پیش

نقش ادهسین در اتصالات سلولی

1.1 هزار بازدید ۳ سال پیش

تقسیم هسته در سلول گیاهی

1.2 هزار بازدید ۳ سال پیش

ساختار و عملکرد پروتئین p53

1.2 هزار بازدید ۳ سال پیش

ساختار و عملکرد میوزین در ماهیچه

1.7 هزار بازدید ۳ سال پیش

سیگنال عصبی تا اعمال سلول ماهیچه

1.4 هزار بازدید ۳ سال پیش

میکروتوبول ها در واقعیت

813 بازدید ۳ سال پیش

فیلامنت های حدواسط سلولی

453 بازدید ۳ سال پیش

ساختار و عملکرد پروتئین Ras

1.2 هزار بازدید ۳ سال پیش

انتقال پیام عصبی و کلسیم

1.2 هزار بازدید ۳ سال پیش

شبکه اندوپلاسمی زبر

1.8 هزار بازدید ۳ سال پیش

تشریح مولکولی فتوسنتز در گیاهان

1.3 هزار بازدید ۳ سال پیش
نمایش بیشتر