در حال بارگذاری
 • 18
  دنبال کننده
 • 9
  دنبال شونده
 • 41.8هزار
  بازدید

سام جهادی

خدای متعال: اى مردم! ما شما را از مرد و زن آفریدیم و شما را تیره ها و قبیله ها قرار دادیم تا یكدیگر را بشناسید، همانا گرامى ترین شما نزد خدا، با تقواترین شماست.

نمایش اطلاعات کانال بستن اطلاعات کانال

خدای متعال: اى مردم! ما شما را از مرد و زن آفریدیم و شما را تیره ها و قبیله ها قرار دادیم تا یكدیگر را بشناسید، همانا گرامى ترین شما نزد خدا، با تقواترین شماست.

 • 18
  دنبال کننده
 • 9
  دنبال شونده
 • 41.8هزار
  بازدید
Loading...

همه ویدیو ها