2.8 هزار دنبال‌ کننده
1.4 میلیون بازدید ویدیو
177 بازدید 2 ماه پیش

دم ارتیستش گرم خیلی باحال بودن حالا نقاشیای ما شبیه نصرت پنج ساله از پشمک اباده

دیگر ویدیوها

177 بازدید 2 ماه پیش
64 بازدید 2 ماه پیش
116 بازدید 10 ماه پیش
118 بازدید 1 سال پیش
1.3 هزار بازدید 1 سال پیش
583 بازدید 1 سال پیش
61 بازدید 1 سال پیش
77 بازدید 1 سال پیش
102 بازدید 1 سال پیش
738 بازدید 1 سال پیش
185 بازدید 1 سال پیش
29 بازدید 1 سال پیش
665 بازدید 1 سال پیش
173 بازدید 1 سال پیش
126 بازدید 1 سال پیش
125 بازدید 1 سال پیش
806 بازدید 1 سال پیش
77 بازدید 1 سال پیش
88 بازدید 1 سال پیش
62 بازدید 1 سال پیش
219 بازدید 1 سال پیش
541 بازدید 1 سال پیش
356 بازدید 1 سال پیش
1.2 هزار بازدید 1 سال پیش
1.5 هزار بازدید 1 سال پیش
366 بازدید 1 سال پیش
97 بازدید 1 سال پیش
نمایش بیشتر