1 هزار دنبال‌ کننده
465.2 هزار بازدید ویدیو

علوم نهم (فیزیک - حل نمونه سوال مرآت) - 12 آذر

37 بازدید 1 روز پیش

علوم نهم (فیزیک - حل نمونه سوال مرآت) - 12 آذر مدرس جناب آقای پورتالاری دبیر محترم علوم پایه نهم دبیرستان غیردولتی سیدالشهدا(ع) تماس 72256 www.72256.ir

آخرین ویدیوها

دیگر ویدیوها

عربی نهم - 12 آذر

13 بازدید 1 روز پیش

مطالعات نهم - 12 آذر

19 بازدید 1 روز پیش

ریاضی نهم - 12 آذر

10 بازدید 1 روز پیش

ریاضی هشتم - 12آذر

12 بازدید 1 روز پیش

زبان هفتم - 12 آذر

12 بازدید 1 روز پیش

ریاضی هفتم - 12 آذر

9 بازدید 1 روز پیش

زبان هشتم - 12 آذر

15 بازدید 2 روز پیش

مطالعات هشتم - 11 آذر

12 بازدید 3 روز پیش

کاروفناوری نهم- 11 آذر

13 بازدید 3 روز پیش

دینی نهم - 11 آذر

8 بازدید 3 روز پیش

زبان نهم - 11 آذر

13 بازدید 3 روز پیش

علوم هشتم - 11 آذر

18 بازدید 3 روز پیش

فارسی هشتم - 11 آذر

8 بازدید 3 روز پیش

فارسی هفتم - 11 آذر

13 بازدید 3 روز پیش

مطالعات هفتم - 11 آذر

7 بازدید 3 روز پیش

مطالعات هفتم - 9 آذر

6 بازدید 3 روز پیش

علوم هفتم - 11 آذر

10 بازدید 3 روز پیش

مطالعات نهم - 10 آذر

23 بازدید 4 روز پیش

فارسی نهم - 10 آذر

9 بازدید 4 روز پیش

ریاضی نهم - 10 آذر

18 بازدید 4 روز پیش

رایانه هشتم - 10 آذر

15 بازدید 4 روز پیش

عربی هشتم - 10 آذر

22 بازدید 4 روز پیش

ریاضی هشتم - 10 آذر

11 بازدید 4 روز پیش

عربی هفتم - 10 آذر

9 بازدید 4 روز پیش

ریاضی هفتم - 10 آذر

18 بازدید 4 روز پیش

زبان نهم - 9 آذر

34 بازدید 5 روز پیش

فارسی هفتم - 9 آذر

9 بازدید 5 روز پیش

فارسی هشتم - 9 آذر

8 بازدید 5 روز پیش

علوم هشتم - 9 آذر

17 بازدید 5 روز پیش

زبان هفتم - 9 آذر

12 بازدید 5 روز پیش

علوم هفتم - 9 آذر

15 بازدید 5 روز پیش

مطالعات هشتم - 8 آذر

18 بازدید 5 روز پیش

عربی هفتم - 8 آذر

14 بازدید 5 روز پیش

ریاضی هفتم - 8 آذر

19 بازدید 5 روز پیش

ریاضی هشتم - 8 آذر

18 بازدید 5 روز پیش
نمایش بیشتر