در حال بارگذاری
 • 23
  دنبال کننده
 • 8
  دنبال شونده
 • 56.8هزار
  بازدید

گروه صنایع گیتی پسند

این کانال رسمی گروه صنایع گیتی پسند، بزرگترین بخش خصوصی ایران در صنعت ساختمان و شهرسازی می باشد. این کانال زیر نظر روابط عمومی و اموربین الملل این گروه صنعتی و در چارچوب شبکه ارتباطات گیتی پسند به روزرسانی می شود.

نمایش اطلاعات کانال بستن اطلاعات کانال

این کانال رسمی گروه صنایع گیتی پسند، بزرگترین بخش خصوصی ایران در صنعت ساختمان و شهرسازی می باشد. این کانال زیر نظر روابط عمومی و اموربین الملل این گروه صنعتی و در چارچوب شبکه ارتباطات گیتی پسند به روزرسانی می شود.

 • 23
  دنبال کننده
 • 8
  دنبال شونده
 • 56.8هزار
  بازدید
Loading...
این کانال از سوی "گروه صنایع گیتی پسند" تایید شده است.

همه ویدیو ها