112 بازدید 3 روز پیش

ما ت خونمون به غذا نمک نمیزنیم همه لقمه رو ب من میمالنDDD+(منظورمو نفهمیدی؟ب درک!)اون وقت ت دوصم نداری؟مشکل خودته خو\:

نمایش بیشتر