1.8 هزار دنبال‌ کننده
5.3 میلیون بازدید ویدیو
4.3 هزار بازدید 9 ماه پیش

آموزش ساخت وسایل باربی ساده - آموزشگاه شعف - shaafco.ir منبع : www.youtube.com/watch?v=DLKSVdAZDZU

دیگر ویدیوها

4.3 هزار بازدید 9 ماه پیش
414 بازدید 10 ماه پیش
2.1 هزار بازدید 11 ماه پیش
1.7 هزار بازدید 11 ماه پیش
34 هزار بازدید 11 ماه پیش
2.7 هزار بازدید 1 سال پیش
12.2 هزار بازدید 1 سال پیش
3.3 هزار بازدید 1 سال پیش
868 بازدید 1 سال پیش
105.2 هزار بازدید 1 سال پیش
7.1 هزار بازدید 1 سال پیش
14.4 هزار بازدید 1 سال پیش
5.7 هزار بازدید 1 سال پیش
21.7 هزار بازدید 1 سال پیش
12.2 هزار بازدید 1 سال پیش
3.1 هزار بازدید 1 سال پیش
32.3 هزار بازدید 1 سال پیش
4.7 هزار بازدید 1 سال پیش
37.6 هزار بازدید 1 سال پیش
193.5 هزار بازدید 1 سال پیش
8.2 هزار بازدید 1 سال پیش
493.2 هزار بازدید 1 سال پیش
88.9 هزار بازدید 1 سال پیش
نمایش بیشتر