3 هزار بازدید 1 سال پیش

میکروبلیدینگ ابرو به روش فیبروز در این روش از نسبت طلایی یا همان فی استفاده می شود و با این روش به خوبی قرینه سازی بسیار دقیق میان ابرو ها ایجاد شده و در نهایت باعث به وجود آمدن یک هماهنگی بسیار زیبا میان اجزای صورت و ابرو ها می شود.

دیگر ویدیوها

568 بازدید 1 سال پیش
247 بازدید 1 سال پیش
350 بازدید 1 سال پیش
608 بازدید 1 سال پیش
319 بازدید 1 سال پیش
774 بازدید 1 سال پیش
562 بازدید 1 سال پیش