240 دنبال‌ کننده
134 هزار بازدید ویدیو
1.3 هزار بازدید 4 سال پیش

همدردی کردن با مردم یکی از ویژگی های خیلی خوب کارگزاران قاف بود ...

دیگر ویدیوها

1.8 هزار بازدید 4 سال پیش
689 بازدید 4 سال پیش
450 بازدید 5 سال پیش
317 بازدید 5 سال پیش
1.4 هزار بازدید 5 سال پیش
859 بازدید 6 سال پیش
554 بازدید 6 سال پیش
3.4 هزار بازدید 6 سال پیش
26.2 هزار بازدید 6 سال پیش
1.2 هزار بازدید 6 سال پیش
355 بازدید 6 سال پیش
854 بازدید 6 سال پیش
481 بازدید 6 سال پیش
2.3 هزار بازدید 6 سال پیش
466 بازدید 6 سال پیش
399 بازدید 6 سال پیش
2.5 هزار بازدید 6 سال پیش
788 بازدید 6 سال پیش
453 بازدید 6 سال پیش
493 بازدید 6 سال پیش
424 بازدید 6 سال پیش
283 بازدید 6 سال پیش
352 بازدید 6 سال پیش
450 بازدید 6 سال پیش
426 بازدید 6 سال پیش
373 بازدید 6 سال پیش
237 بازدید 6 سال پیش
940 بازدید 6 سال پیش
نمایش بیشتر